Oversikt over behandling av personopplysninger (meldeappen)

Logg inn for å opprette eller redigere behandlinger
Viser 1–25 av 497 behandlinger
Tittel Enhet Sensitive opplysninger DPIA Start Slutt Siste endret
Kurs- og arrangementspåmeldingsløsning Pindena Universitetsbiblioteket digitale tjenester Nei Nei 2019-07-01 2. juli 2020
PED1010 - Metode Institutt for pedagogikk Nei Nei 2020-08-17 2020-12-31 17. juni 2020
VIVA-appen Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Nei Ja 2019-08-01 9. juni 2020
Chatbot og Live-Chat Underavdeling for brukernære tjenester Nei Nei 9. juni 2020
PED 4011 Institutt for pedagogikk Nei Nei 9. juni 2020
Interne arrangementer som Vinterseminar, Julebord, Sommerfest o.l Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Nei Nei 27. mai 2020
oversikt nettsider emeriti Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Nei Nei 2020-04-01 18. mai 2020
Marie Curie HumSam MasterClass Administrasjonsseksjonen Nei Nei 2020-05-01 2021-01-01 12. mai 2020
Undervisningsregnskap IMB Seksjon for studiestøtte og administrative fellestjenester Nei Nei 12. mai 2020
Learning to Notice. Oppfølging i praksis Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Nei Nei 2020-08-17 2023-07-31 30. apr. 2020
Forsøk Digitalt praksispåhør ILS Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Nei Nei 2019-03-01 2021-12-31 21. apr. 2020
ReadMemo epostliste kompensasjon til deltakere Psykologisk institutt Nei Nei 2020-04-08 8. apr. 2020
NVivo Collaboration Server (NCS) Seksjon for datafangst og samlingsforvaltning Nei Nei 31. mars 2020
Sona Systems managing Research Participation Exercise Psykologisk institutt Nei Nei 2020-03-27 2021-06-30 27. mars 2020
Liste over deltagere på seminarer og middager Institutt for statsvitenskap Nei Nei 2020-01-01 23. mars 2020
Zoom Seksjon for nettdrift Nei Nei 18. mars 2020
Juridika Universitetsbiblioteket Nei Nei 2018-01-01 10. mars 2020
Rettsdata Universitetsbiblioteket Nei Nei 10. mars 2020
Arbeidslister og -mapper (personal- og ansettelsessaker) Institutt for medisinske basalfag Nei Nei 9. mars 2020
Nyhetsbrev for Senter for slaviske og østeuropeiske studier (inkl. risikovurdering og databehandlingsavtale med Mailchimp) Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Nei Nei 5. mars 2020
LIMS Seksjon for forskningsinfrastruktur Nei Nei 5. mars 2020
MUSIT Seksjon for datafangst og samlingsforvaltning Nei Nei 2005-01-01 5. mars 2020
TSD Seksjon for forskningstjenester Nei Nei 2014-05-20 5. mars 2020
Tungregning og Masselagring Seksjon for forskningsinfrastruktur Nei Nei 2018-01-01 5. mars 2020
Digital Scholarship Center project Universitetsbiblioteket Nei Nei 2020-03-02 2021-12-31 28. feb. 2020