English version of this page

Foto- og grafikktjenesten IMB

Foto- og grafikktjenesten bistår ansatte og doktorgradsstudenter med foto, grafikk og scanning i forbindelse med presentasjoner, tidskrifter, bøker og artikler. Vi tar også på oss; portretter, avfotografering og miljøbilder.

Foto

Gruppebilder- og portretter

Vi tar både gruppe- og portrettbilder, enten ute- eller innendørs.

Eksempler:

Avfotografering

Vi kan avfotografere alt av plakater, gamle tidsskrifter, bøker og andre trykksaker som ikke får plass i en vanlig scanner.

Miljøbilder

Miljøbilder inkluderer alt fra laboratorie- og forsøksbilder, til fotografering av gjenstander, interiør og eksteriør. Vi tar bilder både ute- og innendørs.

Eksempler:

Grafikk

Illustrasjoner

Illustrasjoner kan være alt fra tegning og montasjer til grafiske elementer. Vi tar ikke over den enkeltes arbeid, men utarbeider gode løsninger sammen med oppdragsgiver .

Eksempler:

Dersom du ønsker vår hjelp trenger vi en enkel skisse - gjerne håndtegning - som viser hvordan du ser for deg illustrasjonen.

Merk! Prosessen frem til ferdig produkt går raskere dersom vi inkluderes i arbeidet på et tidlig tidspunkt.

Programmer vi benytter: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator og Adobe InDesign. Dette er gode og profesjonelle programmer til våre oppgaver.
For å unngå misforståelser vil vi opplyse om at Word og Power Point er uegnet for oss til vårt bruk.

Posterproduksjon

Vi har utviklet en posterveiledning (pdf) for deg som trenger hjelp til å lage gode postere.

Publisert 6. jan. 2015 12:47 - Sist endret 14. sep. 2021 12:24