Veiledninger for kategorien "Tjenester og verktøy"

Vi har flere kategorier under tjenester og verktøy:

Publikumstjenester

Tjenester som det allmenne publikum kan benytte. Eksempler: museer, gallerier, tannlegetilbud, fri rettshjelp og lignende. Tjenestene kan beskrives i et artikkel-dokument og evt. lenke videre til nettsider som informerer ytterligere om tilbudet.

Kunnskapsressurser

Ressurser innenfor et tema, som er til nytte for studenter, forskere og i noen grad det allmenne publikum. Eksempler: ordbøker, tilgjengelige databaser og applikasjoner, samlinger, historiske arkiver, konkurranser og lignende. Kunnskapsressurser kan beskrives i et artikkel-dokument og lenke videre til en applikasjon, database eller lignende. Eventuelt kan ressursen bygges ut under /tjenester/kunnskap/.

Bibliotek

Fra uio.no og fra enhetene lenkes det direkte til ub.uio.no. Et felles ikon skal benyttes.

IT-tjenester

Trykk og kopi

Reprosentralens tjenestetilbud til studenter, ansatte og andre. Beskrives under /tjenester/trykk/

Eiendomstjenester

Eiendomsavdelingens tjenester for studenter og ansatte: Parkering, byggearbeider, vakthold, renhold, leie av lokaler, hittegods, flytting, bud- og posttjenester, blant annet. Beskrives under /tjenester/eiendom/

Infrastruktur

Infrastruktur er tjenester og verksteder som studenter, interne og eksterne forskere og andre kan benytte. Eksempler er laboratorier, verksteder, kjernefasiliteter. Beskrives enten i et artikkel-dokument med lenke videre til nettsider som informerer ytterligere om tilbudet eventuelt bygges ut under /tjenester/infrastruktur/.

Hvilke kategorier må fakulteter og institutter ha?

Alle enheter har IT-tjenester og bibliotek. Om de har kunnskapsressurser, infrastruktur eller publikumstjenester varierer. Hvis de har en eller to publikumstjenester eller kunnskapsressurser, kan de velge å vise frem selve tjenestene på forsiden til Tjenester og verktøy-kategorien, i stedet for å vise frem "Kunnskapsressurser" og "Publikumstjenester".

Ikoner

Det finnes ikoner for kategoriene beskrevet over. De skal brukes når de promoteres på inngangssiden til Tjenester og verktøy, og kan ikke brukes for å illustrere andre kategorier. Se oversikt over ikoner

Hvis nye kagetorier av tjenester og verktøy, eller hvis en tjeneste eller et verktøy skal promoteres på førstesiden, skal nye ikoner lages. Ta kontakt med nettredaktøren ved UiO, nettredaktor@uio.no.

Oppsett av Tjenester og verktøy-forsiden på enhetssider

Se veiledning for Tjenester og verktøy-forsiden på enhetssider.

Publisert 14. mars 2014 13:17 - Sist endret 9. okt. 2015 17:28