Program for administrativ forbedring og digitalisering

UiO jobber målrettet for å fornye, forenkle og forbedre måten vi jobber på i administrasjonen. Det gjør vi for å ruste UiO for fremtiden. Det er derfor opprettet et Program for administrativ forbedring og digitalisering. Programmet koordinerer de fire prosjektene UiO: Økonomi og lønn, UiO: Saksbehandling og arkiv, Fellesløsninger og IT drift. Les mer om programmet.

Aktuelle saker

Mer ...

Møter og arrangementer

12 feb.
09:00, Sogn Arena 4.etg, møterom Eric Clapton
14 feb.
13:00, LSH, Møterom 2
06 mars
25 mars
09:00, Sogn Arena 4.etg, møterom Eric Clapton

Programmets prosjekter

Saksbehandling og arkiv

Prosjektet saksbehandling og arkiv har ansvar for å forberede og implementere nye løsninger for saksbehandling og arkiv.  Les mer om prosjektet.

Økonomi og lønn

Prosjektet økonomi og lønn har ansvar for å forberede og implementere løsninger for økonomi og lønn. Les mer om prosjektet.

IT-drift

Prosjektet skal se på hvordan UiOs basis IT-tjenester kan leveres mer standardisert og mer effektivt enn det gjøres i dag.  Les mer om prosjektet.

Fellesløsninger innen forskerstøtte

Prosjekt for løsninger hvor to eller flere enheter deler de samme ressursene. Les mer om prosjektet.

Små, raske og freidige

I påvente av de store nasjonale BOTT-prosjektene, lønn, HR og økonomi og saksbehandling og arkiv har vi etablert et konsept for å kunne gjennomføre små endringer i våre arbeidsprosesser på en smidig og effektiv måte. Les mer

BOTT-samarbeidet

BOTT er et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim om felles, standardiserte administrative og tekniske tjenester og prosesser.

Kontakt