Digitalt pensumlistesystem

I januar 2019 ble UiO med i Units pensumlistekonsortium, et samarbeid mellom 16 institusjoner for bruk av det digitale pensumlistesystemet Leganto.

UiO har etablert prosjekt digitalt pensumlistesystem for implementering av Leganto. 

Om pilot

Piloteringen av Leganto har oppstart september 2019 for opplæring og forberedelse av pensumlister for pilotemnene for våren 2020. Det blir pilotering på 27 emner fordelt på følgende fakulteter: HF, MN, SV, UV og MED (for mer informasjon om pilot-se egen nettside)

Prosjektdokumenter

Styringsdokument (pdf). Milepælsplanen ligger i dette dokumentet.

Prosjektbeskrivelse (pdf)

Aktivtetsplan 2019 (excel)

Dokumentene vil bli oppdatert underveis i prosjektet.

Prosjektgruppe

Styringsgruppe

Møter i styringsgruppa

  • Referater