Digitalt pensumlistesystem

I januar 2019 ble UiO med i Units pensumlistekonsortium, et samarbeid mellom 18 institusjoner for bruk av det digitale pensumlistesystemet Leganto.

UiO har etablert prosjekt digitalt pensumlistesystem for implementering av Leganto. 

Prosjektgruppe

Prosjektdokumenter

Dokumentene vil bli oppdatert underveis i prosjektet.

Styringsgruppe

Møter i styringsgruppa