EpN - Emneplanlegging på nett

Om prosjektet

UiO ønsker å undersøke om emneplanleggingsverktøyet EpN (Emneplanlegging på nett) er egnet som et emnerevideringsverktøy på UiO.

I prosjektet EpN - Emneplanlegging på nett skal det gjennomføres en pilot der Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal bruke EpN for å revidere og opprette emner som skal tilbys vårsemesteret 2020.

I forbindelse med piloten skal det utvikles en ny publiseringsløsning for Vortex slik at emnedata fra FS er hovedgrunnlaget for informasjonen i emnebeskrivelsen på nett.

Mål for prosjektet

  • Digitalisere og standardisere arbeidet med emnerevidering
  • Skape en forutsigbar arbeidsflyt for arbeidet med emnerevidering
  • Få sentrale emnedata inn i FS
  • Automatisere publisering av emnebeskrivelser
  • Tilrettelegge for dataflyt til eksterne leverandører
  • Gi studentene tilgang til emnebeskrivelser for emner de har avlagt ved UiO

Prosjektgruppe

Styringsgruppe