EpN - Emneplanlegging på nett

UiOs emnesider har over 60% av innholdet på uio.no, og de står for ca. 40% av trafikken på nettstedet. Mange har meldt inn at arbeidet med emnebeskrivelsene kunne vært bedre strukturert, mer oversiktlig, bedre koblet opp mot FS og mer effektivt. UiO ønsker derfor å innføre emnerevideringsverktøyet Emneplanlegging på nett (EpN).

Fase 1: Pilot på MN

I fase 1 har Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) brukt EpN for å opprette og revidere emner i et pilotprosjekt.

Målet for piloten har vært å vurdere om EpN på en god måte kan bidra til at emnerevideringsprosessen ved UiO blir strømlinjeformet, standardisert og oversiktlig - i tillegg til at sentrale emnedata kommer inn i FS. 

Prosjektperiode: Våren 2020 - våren 2022

Fase 2: Utrulling av EpN på hele UiO

På bakgrunn MNs erfaringer i piloten har UiO besluttet å ta i bruk EpN på hele UiO. Utrullingen vil skje i to puljer:

  • Første pulje: Utdanningsvitenskapelig fakultet (UV), Samfunnsvitenskapelig fakultet (SV) og Humanistisk fakultet (HF) begynner å bruke EpN.
  • Andre pulje: De gjenstående enhetene begynner å bruke EpN.

Prosjektperiode: Våren 2022 -