Bruk av SiOs kantiner

Alle fungerende kantiner ved UiO er drevet av SiO.

Reservering og bestilling av lokalene

  • For reservering av en av SiOs kantiner i åpningstiden, ta kontakt med SiO.
  • Etter stengetid administreres utlån av kantinearealer av Eiendomsavdelingen. Ta kontakt med Servicetorget for mer informasjon.

Oversikt over kantinene med åpningstider (sio.no).

Publisert 17. feb. 2015 07:43 - Sist endret 19. jan. 2017 14:11