Romreservasjon for Domus Odontologica

I Domus Odontologica (DO) kan det søkes om leie av lokale for arrangementer, kurs og liknende. Her finner du informasjon om hvordan du kan søke om romleie samt kontaktinformasjon.

Store auditorium, A1.1001, til venstre. Lille auditorium, A1.1004, til høyre. Foto: Per Gran.

Alle ansatte ved UiO kan selv reservere rom i Domus Odontologica, gjennom TP:rombestilling. Før du bestiller rom må du sette deg inn i retningslinjene for bruk av rom.

Domus Odontologica krever adgangskort fra Rikshospitalet. Dette kan lånes i ekspedisjonen i M-etasje i Domus Odontologica, A1.M001. Ekspedisjonen har åpningstid i kjernetiden, fra 09.00-15.00, avtal henting av adgangskort på forhånd per telefon eller e-post.

Romreservasjon i forbindelse med disputas, konferanser og andre større arrangementer, krever organisert planlegging i god tid. Det kan være lurt å sette seg inn i retningslinjer og informasjon om avvikling av konferanser og arrangementer.

Domus Odontologica har et stort (A1.1001) og et lite auditorium (A1.1004), som kan egne seg for arrangementer. Rommene stilles til disposisjon slik de er, arrangør må selv organisere eventuelle ekstra behov.

Publisert 6. nov. 2015 13:35