Sentrale saksbehandlingsrutiner

Her finner du rutiner for hvordan spesifikke sakstyper skal saksbehandles i ePhorte. Disse rutinene danner grunnlag for all saksbehandling i ePhorte ved UiO.

Ta kontakt med ditt delarkiv angående lokale tilpasninger av rutinene.

Hva forteller rutinene?

  • Rutinene gir en oversikt over aktuelle journalposter og dokumenter som skal/kan befinne seg i de aktuelle sakene.
  • Det kan også være journalposter og dokumenter som skal inn i en sak som ikke står beskrevet i rutinene. Det er lov å utvise skjønn.
  • Dokumenter skal journalføres fortløpende slik at historikken i saksforløpet blir korrekt. Rekkefølgen journalpostene har i rutinebeskrivelsene er derfor ikke ment som en mal.

Generelt om saksbehandling

Gjeldende rutiner

Studieadministrasjon

Forskningsadministrasjon

Personaladministrasjon

Høringer

HMS

 

Publisert 14. juni 2012 15:35 - Sist endret 6. jan. 2021 18:36