Rutiner for saksbehandling i ePhorte

Rutiner for hvordan spesifikke sakstyper skal saksbehandles i ePhorte. Disse rutinene danner grunnlag for all saksbehandling i ePhorte ved UiO.

I tillegg finnes det lokale tilpasninger av rutinene.

Hva forteller rutinene?

  • Rutinene gir en oversikt over aktuelle journalposter og dokumenter som skal/kan befinne seg i de aktuelle sakene.
  • Det kan også være journalposter og dokumenter som skal inn i en sak som ikke står beskrevet i rutinene. Det er lov å utvise skjønn.
  • Dokumenter skal journalføres fortløpende slik at historikken i saksforløpet blir korrekt. Rekkefølgen journalpostene har i rutinebeskrivelsene er derfor ikke ment som en mal.

Hva skal arkiveres?

Felles rutiner ved UiO

Studieadministrasjon

Forskningsadministrasjon

Personaladministrasjon

Høringer

HMS

Lokale rutiner 

HF

JUS

KHM LOS

MED

MN OD SV
TF UV USIT  

Kontakt

Kontaktveileder

Publisert 1. juli 2021 13:03 - Sist endret 14. mars 2022 14:45