Innmelding og lukking av brukere i Altinn

Roller og rettigheter i Altinn bestilles av nærmeste leder for den som trenger tilgangen.

Bestillingen skjer på nettskjema. Skjemaet tas vare på for dokumentasjon av hvilke bestillinger som gjøres.

Samme skjema brukes for å bestille avslutning av roller og rettigheter i Altinn.

Post eller data som vi mottar via Altinn er å regne som inngående post til UiO på lik linje med annen post (jf. arkivforskriftens §12). Som saksbehandler er du ansvarlig for at arkivpliktig dokumentasjon vi mottar gjennom Altinn journalføres i ePhorte.

Dersom du åpner en forsendelse i Altinn som du selv ikke skal behandle, må du sende den videre til arkivet ditt for registrering i ePhorte og videresending til behandlende enhet.

Publisert 16. aug. 2019 09:31