Etter semesteret - låsing av Canvas-rom og tilgang til dine gamle rom

Når blir gamle Canvas-rom låst og hva innebærer dette?

Når blir et rom låst?

Alle rommene som er knyttet til emner i FS er tilknyttet tilsvarende semester i Canvas, for eksempel 2019 HØST. Undervisere og studenter i rommet kan jobbe og aktivt delta i rommet ut semesteret. Det er registreringsfristen for eksamen som bestemmer når rommet er låst:

 • Høstsemester: 1. februar kl. 00:00
 • Vårsemester: 1. september kl. 00:00
 • Sommertermin: 1. september kl. 00:00

For flerterminsemner gjelder sluttdato for siste termin.

Overstyre start- og sluttdato for et publisert rom

Hvis du ønsker en annen start- og sluttdato enn semesterdatoene på ditt publisert rom, kan du overstyre denne fra rommets innstillinger.

 • Velg først Emne i menyvalget for Deltakelse. Så kan du registrere ønsket start- og/eller sluttdato i for emnet

  • Hvis du ønsker å hindre at studentene har tilgang til emnet før startdatoen, kan du sette hake i feltet 'Begrens studenter fra visning emne før emnestart'.
  • Hvis du ønsker å hindre at studentene har tilgang til emnet etter sluttdatoen, kan du sette hake i feltet 'Begrens studenter fra å se emne etter emneslutt'. Merk da at dette også fjerner emnet fra studentenes oversikt over tidligere emner i Canvas.
  • Sett alltid en sluttdato. Hvis ikke vil rommet forbli åpent etter semesteret er ferdig.

Se også Canvas' egen veiledning om overstyring av start- og sluttdato i et rom

Hva kan jeg gjøre i et rom etter at rommet er låst?

Se egen veiledning om hva du kan gjøre i et rom etter at rommet er låst

Hvor finner jeg rommet etter semesterslutt?

 • dashbordet til brukere forsvinner semesterets rom etter semestersluttdatoen.
 • Via menyvalget Emner > Alle emner kan brukere finne sine tidligere rom under Tidligere påmeldinger og kan klikke seg inn i rommet. Upubliserte rom brukere tilhører vises også her, men studenter kan ikke klikke seg inn i et upublisert rom.

 • Favoritter:
  • Alle brukere: det er ikke mulig å sette et tidligere rom som favoritt (at det finnes igjen i dashbordet) ved bruk av stjernen, når rommet finnes under Tidligere påmeldinger.

Trenger jeg å avpublisere eller slette rommet etter semesteret?

Dersom du ønsker at rommet ikke skal lenger være tilgjengelig for studenter, kan du overstyre sluttdato for rommet (se veiledningen ovenfor).

Du trenger derfor ikke avpublisere eller slette rommet ved semesterslutt.

Hvordan legge til nye personer i et låst rom

 • Rom knyttet til FS fra forrige semester:
  Låste rom regnes som inaktive, så du må først endre semesteret til Standardsemester. Vi anbefaler at du også overstyrer sluttdato og begrenser studentene fra å se emnet etter emneslutt, slik at emnet ikke kommer frem på dashbordet til studentene. Deretter kan du kan legge til personer fra FS på vanlig måte, så vil de få tilgang til rommet i Canvas. Sjekk om personen har kommet over etter 5-10 minutter. 
  Når personen har fått tilgang, må du endre semesteret tilbake til riktig semester. 
 • Manuelt opprettede Canvas-rom, og rom knyttet til FS fra før forrige semester: 
  Endringer til personer i låste rom er i utgangspunktet ikke mulig, men dersom det er behov må du gjøre følgende:
  1. Endre semesteret på rommet til Standardsemester
   • For å unngå at emnet dukker opp på dashbordet til studentene, bør du overstyre sluttdatoen som beskrevet over, og huke av for å begrense studentene fra å se emnet etter emneslutt.
  2. Manuelt legge til personen(e) i rommet
  3. Vedkommende godkjenne invitasjonen før du endrer semesteret tilbake (neste steg).
  4. Endre semesteret på rommet tilbake til riktig semester

 

Emneord: semester
Publisert 10. juli 2019 11:16 - Sist endret 21. sep. 2021 12:27