Eksterne brukere i Canvas

Eksterne uten tilknytning som student eller ansatt blir ikke automatisk registrert i alle nødvendige systemer. Veiledningen under viser hva som må til for at slike personer skal komme over i Canvas. 

Med "eksterne brukere" mener vi her personer som ikke er student eller ansatt med måneds- eller timelønn ved UiO. Dette er typisk eksterne oppgaverettere/sensorer, veiledere, mentorer og lignende. Merk at personer som utfører disse oppgavene med timelønnskontrakt blir automatisk opprettet. 

Eksterne brukere fanges ikke opp av brukerautomatikken, som vil si at de ikke får automatisk opprettet IT-brukerkonto og ikke blir automatisk lagt inn i FS. For å kunne overføre disse personene til Canvas må man derfor ta noen ekstra grep. Dersom det er mulig, anbefaler vi at dette gjøres i god tid før personen faktisk vil trenge tilgang, slik at oppdraget som skal utføres ikke blir forsinket pga. uforutsett fravær eller lignende.

Før en ekstern kan overføres til Canvas, må personen:

  1. Være registrert i SAP
  2. Være registrert med IT-bruker på UiO
  3. Finnes som person i FS

Når du er sikker på at den eksterne oppfyller alle tre punktene, kan du registerere vedkommende på undervisningen i FS. Dersom du forsøker å registrere en person på undervisning i FS og vedkommende mangler SAP-registrering og/eller aktiv IT-bruker, vil personen ikke få opprettet brukerkonto. 

Innmelding i SAP

Personen må være registrert i SAP for å komme over til Canvas.

Det kan variere fra enhet til enhet hvem som har ansvar for å melde personer inn til SAP. 

Oppretting av IT-bruker

Eksterne må også ha en aktiv IT-bruker på UiO for å kunne logge inn i Canvas. Ta kontakt med lokal-IT på din enhet, som kan hjelpe med å sjekke om den eksterne har en aktiv IT-bruker og reaktivere eller opprette IT-brukeren ved behov. 

Personoppretting i FS 

Eksterne kommer over til Canvas ved å knyttes til en undervisningsenhet og/eller undervisningsaktivitet tilknyttet et emne, som regel med en personrolle.

For å kunne gjøre dette, må den eksterne først være registrert som person i FS. Søk først etter personen i bildet Person/Student. Dersom du ikke finner vedkommende der, så kan du melde personen inn til oppretting i FS.

 

Publisert 10. juli 2019 11:17 - Sist endret 3. mai 2021 16:09