Registrere data i FS (undervisningsmodulen)

Her ser vi på hvordan man skal registrere i FS for at rom og/eller seksjoner kommer i Canvas. Det er ulike måter å registrere undervisningsenheter og undervisningsaktiviteter for å få ønsket romstruktur.

Om overføringer fra FS til Canvas

Integrasjonen mellom FS og Canvas gjør at endringer i FS overføres fortløpende til Canvas. Det pleier å ta ca. 1-3 minutter fra du lagrer i FS til det kommer over til Canvas. I enkelte perioder hvor det er mye aktivitet så kan overføringer ta lenger tid.

For kommende semester er det lagt inn en automatisk sperre for overføring, som gir deg tid til å gjøre endringer til emnet i FS før det kommer over til Canvas.

 • For vårsemesteret 2022 startet FS-overføringen 2. november 2021
 • For sommerterminen 2022 starter FS-overføringen 22. april 2022
 • For høstsemesteret 2022 starter FS-overføringen 22. april 2022

Etter sperren er opphevet:

Se egen veiledning for mer om både den automatiske sperren og hvordan du manuelt sperrer for overføring.

Ikke klar for å overføre data fra FS til Canvas?

Du kan lett manuelt sperre for overføring fra FS til Canvas hvis du trenger.

Kommer ikke emnet eller enkelte personer over fra FS til Canvas?

 1. Prøv å trigge en overføring
 2. Hvis ikke det hjelper, sjekk problemløseren for kjente problemstillinger og løsningsforslag

Registrere data i FS for å lage et romstruktur i Canvas

Ved opprettelse av undervisningsenhetene (rutine FS408.001) er det mulig å velge å ta med LMS-registreringer fra siste år. Det anbefales å dobbeltsjekke LMS-registreringene etter opprettelse.

Hvis du ønsker å endre LMS-registreringer på undervisningsenheten/-aktiviteten, er det anbefalt å endre dette for hånd i Undervisningsenhet samlebilde/Undervisningsaktivitet samlebilde. Det er feltet Eksport LMS i undervisningsenheten i FS som bestemmer om et rom skal over i Canvas. Deretter velger man rommal for å bestemme strukturen på rommet i Canvas. Undervisningsaktiviteter kan settes til å være enten seksjoner i fellesrommet, egne Canvas-rom eller at de ikke skal over til Canvas.

Les mer om forskjellen mellom seksjoner og egne rom

Merk:

 • Hver enkelt und.akt kan være enten seksjon eller rom, ikke begge
 • Man kan fint la noen und.akt være seksjon og andre være rom
 • Und.akt som er egne rom kan krysslistes inn i hverandre i Canvas
 • Und.akt må ha partinummer for at de skal kunne brukes som seksjon eller rom

Fellesrom med und.akt som seksjoner

1. Fellesrom

I Undervisningsenhet samlebilde må du registrere:

 • Eksport LMS = J
 • Rommal = tom eller EGET-ROM

2. Und.akt som seksjoner

I Undervisningsaktivitet samlebilde må du finne fram til riktig und.akt og registrere:

 • Eksport LMS = J
 • Rommal = tom eller IKKE-ROM

Fellesrom med und.akt som egne rom

1. Fellesrom

I Undervisningsenhet samlebilde må du registrere:

 • Eksport LMS = J
 • Rommal = tom eller EGET-ROM

2. Und.akt som egne rom

I Undervisningsaktivitet samlebilde må du finne fram til riktig und.akt og registrere:

 • Eksport LMS = J
 • Rommal = EGET-ROM

Kun fellesrom

1. I Undervisningsenhet samlebilde må du registrere:

 • Eksport LMS = J
 • Rommal = tom eller EGET-ROM

2. I Undervisningsaktivitet samlebilde må du finne fram til riktig und.akt og registrere:

 • Eksport LMS = N
  (ingen overføring av UA)

Und.akt som egne rom uten fellesrom

1. I Undervisningsenhet samlebilde må du registrere:

 • Eksport LMS = J
 • Rommal = IKKE-ROM

2. I Undervisningsaktivitet samlebilde må du finne fram til riktig und.akt og registrere:

 • Eksport LMS = J
 • Rommal = EGET-ROM

 

Emner med felles undervisning

Se egen veilednng om emner med felles undervisning

 

Emneord: semester
Publisert 10. juli 2019 13:04 - Sist endret 31. jan. 2022 10:34