Tilbakeføring av sensur fra Inspera til FS

Tilbakeføring av karakterer til FS gjør det mulig å overføre karakterer fra Inspera Assessment til FS.

Tilbakeføring av karakterer til FS gjøres per prøve eller kommisjon og forutsetter følgende:

 • Prøven er opprettet som en FS-prøve i Inspera
 • Prøven eller kommisjonen har status "vurdert" i Inspera
 • Den som skal overføre til FS må ha rollen "hovedansvarlig" på den aktuelle prøven

1. Forberedelser

 • Velg "Inspera" i "digitalt sensursystem" i vurderingsenhet samlebilde for at overføring av karakterer til FS skal være mulig.

 • For å få mulighet til å overføre per kommisjon må du huke av for "Avhandling" i prøveinnstillingene. Du kan huke av for "Avhandling" etter at en prøve er avsluttet eller ferdig sensurert. Det har ingenting å si om du huker av "Bachelor" eller "Master".

2. Etterarbeid

Alle med rollen "Hovedansvarlig" på den aktuelle prøven kan overføre resultater til FS. Dette gjøres fra "Vurdering" i Inspera.

 • Når hele prøven er ferdig sensurert får den status "Vurdert" og man kan overføre resultat for hele prøven til FS. 

  • Du kan også overføre resultat per kommisjon som er ferdig vurdert (forutsetter prøveinnstillingen "Avhandling", se over).

  • Man har to valg i dette bildet
   • Test overføring til FS...
   • Overfør til FS...
  • Det anbefales å alltid teste overføringen først. Dette gir deg mulighet til å oppdage eventuelle avvik mellom Inspera og FS.
  • Man kan teste mange ganger, men selve overføringen kan kun gjøres én gang.
  • Trykk på "Test overføring til FS..." og så "Test" i neste bilde.

  • Man får så en tilbakemelding med eventuelle feil og hvilke kandidat(er) det gjelder.

  Feilmeldinger ved tilbakeføring av karakterer

  Feilmeldingene i Inspera forklarer ikke hva som er er feil, bare hvilke kandidater som har en feil. Trykk på "Vis detaljer" for å se hvilke kandidater det gjelder.

  Sjekk i FS for å se hva som forårsaker feilmeldingen.

  Eksempler på feilmeldinger:

  • Kandidaten har ikke har møtt til eksamen. Dette er egentlig ikke en feil. Kandidater som ikke har møtt, og derfor heller ikke har fått sensur, blir ikke overført til FS. Her trenger man ikke gjøre noe før endelig tilbakeføring av resultat.
  • Kandidaten har allerede et resultat ("Vurdres-status") i FS. Kan være kandidater som har "I" (ikke møtt), "L" (legeattest) eller "B" (bestått, har allerede fått karakter). Finnes det et resultat i FS før overføring, vil ikke dette bli overskrevet. Dette bør løses i FS før før endelig tilbakeføring av resultat. 

  Endelig tilbakeføring av karakterer til FS

  • Har du testet ferdig og fjernet eventuelle feilmeldinger kan du gå videre til selve overføringen

  • Etter overføring blir det registrert i Inspera når karakterene ble overført til FS og av hvem.

   Spørsmål?

   Dersom du har spørsmål om tilbakeføring av sensur, kontakt din fakultetskoordinator/superbruker i Inspera.

    

   Publisert 5. nov. 2018 13:38 - Sist endret 10. apr. 2019 08:56