Studieadministrasjonen ved Institutt for geofag

Studieadministrasjonen er en viktig del av administrasjonen ved instituttet. Vi planlegger inneværende og kommende undervisning på alle nivå i samarbeid med vitenkaplig ansatte. Vi gir informasjon om studiene til interesserte, organiserer fagleg pedagogisk dag, Ungforsk mm.

Vi er med på å gjøre opptak til studiene, undervisningen, planlegger undervisning og eksamensavvikling, studiestart, utfører saksbehandling, og følger opp studentene og gjer alt elles om studier.

Det er i alt 3.5 årsverk knyttet til studieadm per i dag. Se hvem vi er og hvem du kan kontakt om hva

Utdanningsleder er professor Jon Ove Hagen

Relaterte lenker:

Publisert 3. des. 2015 11:18 - Sist endret 27. feb. 2019 10:28