Studieadministrasjon

Undervisning

Bemanningsplaner for Fysisk institutt

Mastereksamen

Gjennomføring av mastereksamen

Masterreglementet ved MN fakultetet

Skjemaer og rutiner for mastereksamen ved MN fakultetet

Oppgaver i studieadministrasjonen

Her finner du en oversikt over hvem som gjør hva i studieadministrasjonen.

Studieadministrasjonen ved Fysisk institutt

Felles e-post adresser:

studenter: studieinfo@fys.uio.no

ansatte: studieadm@fys.uio.no

 

Grete Stavik-Døvle

Christine Sundtveten

Espen Murtnes

Katrine Langvad (100% permisjon frem til 28.02.2020)