Studieadministrasjon ved Fysisk institutt

Undervisning

Mastereksamen

Gjennomføring av mastereksamen

Masterreglementet ved MN fakultetet

Skjemaer og rutiner for mastereksamen ved MN fakultetet

Oppgaver i studieadministrasjonen

Her finner du en oversikt over hvem som gjør hva i studieadministrasjonen.

Studieadministrasjonen ved Fysisk institutt

Felles e-post adresser:

studenter: studieinfo@fys.uio.no

ansatte: studieadm@fys.uio.no

 

Espen Murtnes

Grete Stavik-Døvle

Christine Sundtveten

Christian Thorn

Katrine Langvad Stensløkken (100% permisjon frem til 28.02.2022)