UiO i nasjonale grupper for FS

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning - forvalter, utvikler og drifter IT-systemer og andre tjenester for forskning og studier.

Planleggingsgruppa

Gruppen ledes av Unit og skal være bistå med å delta i planlegging av faglig innhold til Brukerforum og Kontaktforum, vurdere saker som ikke hører hjemme i en ekspertgruppe og eventuelt opprette ekspertgruppe for slike saker når de har et slikt omfang og støtte daglig leder i beslutninger.
Lena Finseth (Avdeling for studieadministrasjon) er UiOs representant i gruppen.

I tillegg til dette er arbeidet som gjøres med FS koordinert i nasjonale ekspertgrupper der ulike institusjoner er representert. UiO har medlem i gruppene fra (Avdeling for studieadministrasjon).

Sak-og arkivgruppen

Gruppen skal fastsette felles rutiner for hva som skal i ePhorte og hva som skal i FS. Se på en mulig integrasjon mellom ePhorte - FS og overgang til elektroniske studentmapper.
Arild Ekker (Avdeling for studieadministrasjon) og Lena Andersen (arkiv) er UiOs medlemmer.

Doktorgradsgruppen

Doktorgradsgruppen gjennomgår modulen med tanke på videreutvikling og forbedring av eksisterende modul.
Ida Rudi Bellizia er UiOs medlem.

Emneplanlegging på Nett (EpN)

Emneplanlegging på nett er et nett-verktøy til oppretting og vedlikehold av emner. FSAT skrev om EpN til Jboss Seam. EpN-gruppen skal beskrive funksjonene EpN skal støtte og godkjenne leveranser fra utviklerne. EpN er ikke et publiseringsverktøy. Lena Finseth var UiOs representant.

Gruppen ble nyoppnevnt fra 2016. Ekspertgruppen skal arbeide med å spesifisere nye løsninger i EpN. Ekspertgruppen skal vurdere og prioritere ønsker som sendes inn fra institusjonene.
Pål Erik Megaard er UiOs medlem.

Etterutdanningsgruppen

Etterutdanningsgruppens mandat er å gjennomgå modulen med tanke på videreutvikling, forbedring av eksisterende modul og prioritere oppgaver knyttet til EVUweb.
Michael S. Grude er UiOs medlem.

Godkjenningsgruppen og GAUS

Gruppens mandat er å gjennomgå modulen med tanke på videreutvikling og forbedring av eksisterende modul, samt bruk av GAUS.
Lars Bergseth-Hasle er UiOs medlem.

Rapporteringsgruppen

Gruppen skal gjennomgå rapportering til eksterne aktører (NSD, SSB, Lånekassa, NIFU-STEP). Gruppen skal videre fastsette felles rutiner for de viktigste rapporteringene, spesielt de som gjelder informasjon som inngår i finansieringsmodellen.
Helge J. Bjørnhaug er UiOs medlem.

STAR - Datavarehus for utdanningsdata

Gruppen arbeidet med utvikling av et nytt datavarehus for utdanningsdata.
Anne-Lise Lande var UiOs representant.

STAR (Statistikk, analyse og rapporter)

Ekspertgruppen for STAR arbeider med spesifikasjon av rapportbehov, løsning for deling av rapporter, rutiner for bruk, vedlikehold og videreutvikling.
Karen Skadsheim Sikkeland er UiOs medlem.

Studentwebgruppen

Gruppens mandat er å vurdere hvordan funksjonaliteten i Studentweb skal være og prioritere hvilke utviklingsoppgaver som skal implementeres. Arbeid med kravspesifikasjon for versjon 3 i 2011-2013. Testing av funksjonalitet i 2014 og 2015.
Lena Finseth og Vibeke Braaten var UiOs medlemmer i gruppen.
Fra 2016 har gruppen arbeid gått over til vanlig drift. Lena Finseth er UiOs medlem i gruppen.

Søknadswebgruppen

Gruppens mandat var å vurdere hvordan funksjonaliteten i Søknadsweb skal være, prioritere hvilke utviklingsoppgaver som skal implementeres og prioritere ønsker innen opptaksmodulen i FS. Gruppen endret mandat i 2017, og ble Gruppe for opptakssystemer.
Åshild E. Lunde var UiOs medlem i gruppen.

Gruppe for opptakssystemer

Gruppens mandat er å arbeide med å finne felles løsninger for opptak innenfor sektoren. Det skal foretas prioriteringer mellom de ønsker som kommer inn, og disse prioriteringene vi i etterkant bli diskutert med utviklerne. I den grad det er mulig vil ønsker også diskuteres med utvikler i forkant av møtene.
Åshild E. Lunde er UiOs medlem i gruppen.

Vurderingsmodulgruppen

Vurderingsmodulgruppen arbeider med å vurdere ønsker om ny funksjonalitet eller endringer i eksisterende funksjonalitet i Vurderingsmodulen, og prioritere hva det skal jobbes videre med.
Vibeke Braaten var UiOs medlem i gruppen frem til 1. juni 2018. det er ikke utpekt noe nytt medlem i gruppen etter henne.

Digital eksamen

Ekspertgruppen for digital eksamen arbeider med å foreslå løsninger for bedret funksjonalitet knyttet til digital eksamen.
Johanne Smestad var UiOs medlem i gruppen til 1.10.2018. Petter Bogen Sydhagen erstatter henne som medlem.

Undervisningsmodulgruppen

Undervisningsmodulgruppen skal utarbeide kravspesifikasjon for nyskriving av undervisningsmodulen. Arbeidet startet i oktober 2013.
Pål Erik Megaard er UiOs representant.

Fagpersonweb

Fagpersonwebgruppen skal se på løsninger for Fagpersonweb og prioritere innkomne ønsker fra brukerinstitusjonene.
Michael S. Grude er UiOs representant.

Studentutveksling

Gruppen utarbeidet i 2011 kravspesifikasjon (aktivitetsdekomponering) for behandling av utenlandske studenter og utvekslingsstudenter. Arbeidet ble satt på vent.
Pål Erik Megaard og Anna Buverud var UiOs representanter i gruppen.
Gruppen ble reoppnevnt i 2017 med nytt mandat og nye medlemmer. Ekspertgruppen skal jobbe for å digitalisere prosesser knyttet til studentutveksling og å jobbe for å etablere felles rutiner ved institusjonene knyttet til studentutveksling.
Kristine Stærfelt er UiOs medlem.
 

Dersom du ønsker mer informasjon om arbeidet som skjer i de ulike gruppene kan du sende en e-post til fshjelp@admin.uio.no.

Publisert 17. jan. 2011 12:43 - Sist endret 21. des. 2018 14:22