Nyhetsbrev

Publisert 22. nov. 2019 08:24

Tre Tableau-nyheter: nytt kontaktpunkt, emnegjennomføring, UiOs fellesmappe.

To FS-nyheter: Inndra studierett tidlig, trekkfrist på undervisningsenhet.

Publisert 21. mars 2019 13:08

FS versjon 8.2 fra tirsdag 26. mars

- Samtykke til resultatutveksling ikke lenger nødvendig

- Nytt i undervisningsmodulen

Publisert 28. feb. 2019 14:43

Fra og med 28. februar er det mulig å tilrettelegge emner for at resultater som har behandlingsstatus KO skal overføres automatisk til protokoll.

Publisert 12. okt. 2018 14:46

Nytt fra FS om tilganger: Standardpakke for studiekonsulent

Nytt fra Tableau studier: Oppdaterte studieprogramlederrapporter, nye STAR-rapporter og rydding i UiOs sandkasse

Publisert 28. nov. 2017 15:48

Aktuelt fra FS – november 2017

Digitalisering: Taushetserklæring for programmer med praksis

Publisert 28. nov. 2017 15:48

Universitetsdirektøren godkjente 28.11.2017 at UiO ikke lenger krever at studenter på studieprogram med praksis leverer taushetserklæringer på papir. Vi legger i stedet opp til at studentene bekrefter at de kjenner til regelverket for taushetsplikt i Studentweb.

Publisert 28. nov. 2017 14:58

Universitetsdirektøren godkjente 21.11.2017 at UiO som hovedregel ikke lenger utsteder karakterutskrifter på papir, jf. det vedlagte vedtaksnotatet under. I stedet vil vi henvise nåværende og tidligere studenter til å benytte Vitnemålsportalen - en selvbetjent, digital løsning for deling av resultater. For grupper med særskilte behov vil det fremdeles være anledning til å bestille karakterutskrifter manuelt. Se også nyhetsbrev 9 i 2017