Nyhetsbrev 4 i 2020: Begrunnelses- og klagesystem

Feltene Begrunnelses- og klagesystem i vurderingsmodulen klar for overføring til Inspera.

Begrunnelses- og klagesystem i vurderingsmodulen 

I FS, på vurderingskombinasjon samlebilde og vurderingsenhet samlebilde, har dere siden i sommer sikkert sett feltene Digitalt klagesystem og Digitalt begrunnelsessystem. Fra 9. september 2020 er feltene klare til bruk, dvs. at dere på disse feltene angir hvorvidt begrunnelse- og klagesaker skal overføres til Inspera via integrasjonen.

Bakgrunnsdata i vurderingsmodulen

For at integrasjonen skal sende sakene fra FS til INSPERA, må begrunnelsessystem og klagesystem være registrert i FS på: 

  • vurderingsenhet samlebilde nå
  • vurderingskombinasjon samlebilde for automatikk i senere semestre.
Bildet kan inneholde: tekst, skrift, linje.
Vurderingsenhet samlebilde
Bildet kan inneholde: blå, tekst, hvit, skrift, linje.
Vurderingskombinasjon samlebilde

Dersom det ikke er registrert INSPERA på vurderingsenheten, vil ikke begrunnelses-/ klagesaker sendes til INSPERA. Dette fordi det vil være tilfeller hvor man ikke ønsker å benytte et sensursystem til begrunnelse eller klage, men vil gjøre dette manuelt. Dersom man overser en vurderingsenhet, kan man legge inn INSPERA i ettertid, og deretter oppdatere prøven i Inspera.

Studieavdelingen legger inn INSPERA

Studieavdelingen legger inn INSPERA i både begrunnelse- og klagefeltet på alle vurderingsenheter og vurderingskombinasjoner på ettermiddagen 7. september 2020 dersom:

a) INSPERA ligger på eksamenssystem OG sensursystem 

eller

b) INSPERA er registrert på sensursystem

og

c) dersom  vurderingsformen er

  • C Semesteroppgave
  • G Skriftlig gruppeoppgave
  • H Hjemmeeksamen
  • L Mappeeksamen
  • O  Individuell skriftlig oppgave
  • Q Masteroppgave
  • R Rapport
  • S Individuell skriftlig prøve

Merk: Det blir ikke lagt inn INSPERA på muntlig eksamen (vurderingsordning M) og obliger (vurdkombtype OBLIG).

Skal en eksamen som bruker Inspera likevel ikke bruke Inspera som klage- og begrunnelsessystem?

Dersom en eksamen ikke skal bruke Inspera som begrunnelse- og/eller klagesystem må INSPERA fjernes fra feltene/feltet på vurderingsenheten og vurderingskombinasjonen.

De nye feltene fungerer slik

Feltet -klage

Dersom det er INSPERA i klage-system så skal klagesak overføres til Inspera.
Hvis feltet -klage er tomt, skal informasjon om klagesaker IKKE overføres fra FS til Inspera (eller noe annet digitalt system). Et eksempel er emner som ikke sensurer i Inspera.

Feltet -begrunnelse

Dersom det er INSPERA i begrunnelses-system så skal forespørsel om begrunnelse overføres til INSPERA.
Hvis feltet er tomt, skal informasjon om forespørsel om begrunnelser IKKE overføres fra FS Inspera (eller noe annet digitalt system). Et eksempel kan være emner som gir begrunnelse muntlig.

Sendte begrunnelser i Inspera vil tilbakeføres til FS uavhengig av om feltet er fylt ut eller ikke. På eksamener hvor alle kandidatene får begrunnelse via Inspera (uten å be om det), vil det altså opprettes en begrunnelsessak i FS når begrunnelsen sendes, selv om feltet skulle være tomt.

Oppdatert FS-veiledning

Begrunnelse for og klage på karakter - vurderingskombinasjon

Publisert 7. sep. 2020 07:37 - Sist endret 7. sep. 2020 14:51