2017

Sist endret 25. juni 2019 11:53 av Lena Charlotte Finseth

En del studenter melder seg til veldig mange emner per semester. Er det et problem? Gjelder problemet bestemte/mange emner? Bør vi arbeide for å begrense antallet emner en student kan søke på og få plass på? Er problemet stort nok til at det er nødvendig å foreslå nye FS-løsninger?

Sist endret 9. okt. 2017 12:17 av Lena Charlotte Finseth
Sist endret 8. des. 2017 11:17 av Lena Charlotte Finseth

AF ved UiOs kontaktperson for FS (Lena Finseth) sender FS-utviklingsønskene vi er enige om til Ceres på deres skjema. Begrunnelsen og løsningsforslagene føres opp på denne siden.

Sist endret 24. okt. 2019 10:22 av Lena Charlotte Finseth

Oversikt over UiOs ønsker til daværende Ceres, nå Unit, vedrørende FS-utvikling i 2017. Innvilgede ønsker markeres i grønn skrift under Status.