2018

Sist endret 21. des. 2018 15:37 av Lena Charlotte Finseth

Krav til forhåndsvarsel etter forvaltningslovens § 16

Sist endret 24. aug. 2020 15:04 av Lena Charlotte Finseth

AF ved UiOs kontaktperson for FS (Lena Finseth) sender FS-utviklingsønskene UiO er enige om til de nasjonale FS-utviklerne i Unit på deres nettskjema. Begrunnelsen og løsningsforslagene føres opp på denne siden.

Unit=Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Sist endret 25. apr. 2020 07:09 av Lena Charlotte Finseth

Oversikt over UiOs ønsker til de nasjonale FS-utviklerne i Unit i 2018.

Unit=Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Innvilgede ønsker markeres i grønn skrift under Status.