Ønsker 2018

Oversikt over UiOs ønsker til de nasjonale FS-utviklerne i Unit i 2018.

Unit=Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Innvilgede ønsker markeres i grønn skrift under Status.

Dato sendt inn Units RT# Ønske Innspillstekst Status
11.1.2018

242703

Protokollføring av deleksamener uten karakter.
Ønsket av AF

Innspillstekst

29.1.2018: Lagt på ønskelisten til ekspertgruppen for vurdering. Møtes 13. desember 2018 (Jira FS-610)

15.01.2018 242908

FS408.002 Undervisningsenhet: kolonner for dato Start enkeltemneopptak og Enkeltemneoppt.=J/N.
Ønsket av JF (RT#2802634).

Innspillstekst 18.5.2018 Løst i FS8.1.2, se i FS-nyhetsbrev 2 i 2018
01.03.2018 247134 Ekstra kolonne i FS-rapport 933.001 Adresseliste kreering.
Ønsket av AF
Innspillstekst Løst i FS8.1.4 (høsten 2018). Fakultetsnavn for det studieprogram kandidaten er tilknyttet kommer med i rapport FS933.001 Adresseliste kreering. Dette er også lagt inn som et visvalg. Ved lagring til fil kommer også institusjonsnr og fakultetsnr med for gitt fakultet.
13.03.2018 248120 Nytt API digital eksamen for hjelpemiddel/tredjeparts programvare.
Ønsket av AF
Innspillstekst Løst 21.6.2018
21.3.2018 248784 Endring av funksjonaliteten til feltet 'Krav om ny vurdering for alle deler ved gjentak'.
Ønsket av AF
Innspillstekst Lagt til den nasjonale ekspertgruppen for vurdering (Jira-sak FS-642) som møtes 13. desember 2018
23.03.2018 248990 Studentweb: melde seg selv til gjentakseksamen.
Ønsket av MN (RT#2839327)
Innspillstekst Tatt opp i Studentwebgruppen 4. april 2018 og avvist av de andre institusjonene, da de har lokale forskrifter som sier at man må ha aktiv studierett på program for å ta eksamen, også gjentakseksamener.
26.03.2018 249081

Sperre mot at studentene selv kan endre utdanningsplan.
Ønsket av MN (RT#2863065)

Innspillstekst Behandlet i FS Planleggingsgruppe 12./13. juni 2018. Sendt videre nasjonal Studentweb-gruppe 23. oktober 2018: Ønsket avvist. UiO må begrunne hvorfor godkjent plan på toppnivå ikke dekker behovet, og eventuelt komme tilbake til saken
05.04.2018 249702 Automatisk utfylling av Grunnutd i søknad samlebilde.
Ønsket av AF
Innspillstekst

Lagt til ønskelista for Ekspertgruppe for opptakssystemer (Jira-sak FS-644). Møte 20.9.18: Saken tas fram igjen når arbeidet med å få doktorgradsopptak inn i Søknadsweb

23.04.2018 251884 Studentweb: Funksjonalitet rundt bankkontonummer på siden Min profil.
Ønsket av AF
Innspillstekst Løst i Studentweb versjon 3.3.16, 15. mars 2019 med minimumsløsningen tekstkode.
Behandlet i Studentwebgruppen 23. oktober 2018.
08.05.2018 253063

Ny ph.d.-rapport «disputerte kandidater i periode».
Ønsket av AF

Innspillstekst LøstFS8.2.11 (våren 2020) med ny rapport FS944.004 Disputerte kandidater i periode. Rapporten er bygd opp med samme type visning som FS944.003 (grid). Kan kjøres med følgende parametere:
- Stedkode (studieprogramstudent sin stedkode)
- Studieprogram (ALLE eller et bestemt)
- Datointervall for disputas
- Intervall for studienivå (begrenset valg til serien 980-990)
Kan også benyttes for utsending av epost/SMS/brev til student som for andre rapporter.
(Jira FS-679
08.05.2018 253065

Veileder(e) inn i FS916.001 Kandidatrapport – avtale og arbeidsforhold.
Ønsket av AF

Innspillstekst Løst i FS8.2 (26. mars 2019) (Jira FS-680) Rapporten er utvidet med informasjon om veiledningsforhold. Rapporten viser inntil fem veiledere, med navn, rollenavn og ekstern e-postadresse. Alle disse feltene kommer også med ved eksport til Excel.
24.05.2018 254375 Mobilnummer i FS vs. NKOMs nummerplan.
Ønsket av AF
Innspillstekst Behandlet i FS Planleggingsgruppe 12.-13. juni 2018: Enighet om at når studenten registrerer i feltet for mobilnr, få inn en kontroll på om nummeret som legges i FS faktisk er et mobilnummer, særlig i feltet for norsk mobilnummer. Saken videresendt til Studentweb-gruppen, som møttes 23. oktober 2018.
04.06.2018 255280 Bedre funksjonalitet rundt eksamenstilpasninger i FS.
Ønsket av MN
Innspillstekst Lagt på nasjonal ønskeliste for vurderingsmodulen (Jira-sak FS-688).  Enighet om at den nye vurderingsgruppen kunne sette ned en undergruppe som arbeider videre med å se på hele flyten rundt eksamenstilpasninger og persontilpasninger
28.06.2018 259688 Flytte feltet 'E-post ekst' til øverste delen av Søknad samlebilde.
Ønsket av AF
Innspillstekst Lagt til nasjonal ekspertgruppe for Opptakssystemer (Jira-sak FS-700). 20.9.2018: Legges på listen over saker som de nasjonale utviklerne plukker fra.
10.07.2018 261251 Mulighet for å registrere ikke-godkjent prøveforelesning.
Ønsket av AF
InnspillstekstInnspillstekstInnspillstekst

Løst. Behandlet i ekspertgruppen for Doktorgrad (Jira-sak FS-703). Løst i FS8.2.1 (flis 01) våren 2019.

30.08.2018 323208 Endre defaultverdi status_lukket i undervisningsenhet samlebilde.
Ønsket av AF
Innspillstekst Løst i FS8.2, 26. mars 2019. Defaultverdi for feltet Lukket=J settes av studieavdelingen med modulegenskap ENH-LUKKET i modul UNDERVISN.
03.09.2018 323380 Nytt FS-API mangler et par felter.
Ønsket av AF
Innspillstekst 3.9.2018: Lagt til utbedring3.9.2018: Lagt til utbedringLøst. I prod 17. september 2018.
10.09.2018 323691 Lagre resultatgrunnlag registrert i bildet Res.grl. i Søknad samlebilde historikk.
Ønsket av AF
Innspillstekst 13.9.2018: Lagt på ønskelisten for opptakssystemer (Jira FS-716) og lagt på listen over saker som de nasjonale utviklerne plukker fra.
07.09.2018 323693 Snarvei til Dokumentarkivet fra 'Søknad samlebilde historikk'.
Ønsket av AF
InnspillstekstInnspillstekstInnspillstekst Løst i FS8.1.4 (oktober 2018)
14.09.2018 324143 Logge setting av dok.status i Person- og opptakslogg.
Ønsket av AF
Innspillstekst Løst høsten 2018. Logging av endringer av dok.status for søknad kom i FS8.1.4 (flis04) eller 8.2
18.09.2018 326166 Nytt FS-API: ønske om nytt felt for felles undervisning på enhetsnivå Innspillstekst 18.10.2018: Lagt til utvikling

 

Publisert 13. des. 2017 10:24 - Sist endret 25. apr. 2020 07:09