Vise studenter m. OK emnekomb, selv om UP ikke komplett (RT:317162): UV

Status 15.4.2010: Saken er lagt i ønskelisten slik som avtalt på møte i Planleggingsgruppen 09.09.2009.

usit rt: 324187

Vi prøver å finne gode metoder for at studiekonsulentene/fakultetene kan følge med på og følge opp programstudentene sine på ulike tidspunkter i studiet.

Vi ønsker å kunne se hvilke emnekombinasjoner studenten er ferdig med i hht. kravene både til antall sp. og til valgstatus i emnekombinasjonen, selv om ikke hele utdanningsplanen er fylt ut for hele studieløpet.

Kan vi i en egnet FS-rapport  få en tilsvarende funksjonalitet som OK-statusen (U2_STATUS_OK) i StudentWeb, kanskje i FS651.002 Beregning av oppnådd kvalifikasjon – utdanningsplanbasert, kjørt uten oppdatering?

Pr. i dag er det slik at FS651.002 ikke avdekker det som er i orden dersom planen ikke er komplett fylt ut for hele studiet, da ramser den opp alt som mangler, mens for eksempel FS727.001 Utdanningsplan og FS301.010 Studenter i studiekull, FS728.002 Veivalg for utdanningsplan ikke sjekker om studenten har valgt de riktige emnene innenfor hver emnekombinasjon, selv om antallet  sp. tilsynelatende kan være tilstrekkelig.

Eksempel: Hvordan kan vi se hvilke studenter på studieprogrammet USM5-LAP, emnekombinasjonen USM5-LAP-2006, kull 2006 HØST som har gjort seg ferdig med 80-gruppene og 60-gruppene?

Publisert 2. mars 2009 12:17 - Sist endret 15. apr. 2010 15:19