Utdanningskonferansen 2021

Program for utdanningskonferansen 2021.
Utdanningskonferansen vil i år gjennomføres i to deler:
Del 1: 09:00-11:00. Digitalt med flere parallelle presentasjoner
Del 2: 11:30 Fysisk arrangement i Helga Engs hus starter med lunsj kl. 11.30. Meld deg på innen 26. november kl. 12:00.

Sesjon 1:

09.00 – 09.45 Læringsassistenter – hvorfor er det så lurt?

v/Ester Fremstad og Christian Kjekshus (LINK), Tor Ole Odden (CCSE), Inger Christin Borge (MN), Steinar Sæther og Nina Maria Rud (HF) og læringsassistenter fra matematikk og historie. I denne presentasjonen vil Bouldermodellen for læringsassistenter introduseres, og vi får høre eksempler på hvordan modellen er oversatt og iverksatt i undervisningen i matematikk og historie.

09.45 – 10.00    Pause

10.00 – 10.45 Hvordan kan vi fornye metodeundervisningen – og hvofor bør vi gjøre det?

v/David Jordhus-Lier (SV) og Marte Blikstad-Balas (UV). I denne presentasjonen vil to av UiOs meritterte undervisere - begge tilknyttet UiOs Pedagogiske Akademi – fortelle om hvordan de har arbeidet med å fornye metodeundervisningen på sine fagområder, og hvordan man kan styrke praksis og praksisrelevansen i studieopplegget gjennom ulike aktiviteter og verktøy.

Sesjon 2:

09.00 – 0945 Ferdighetsutvikling gjennom digitalisering – et eksempel fra medisin

v/Jan Magnus Aronsen (MED). I denne presentasjonen får vi høre mer om utviklingen av en generell modell for innlæring av ikke-tekniske ferdigheter i profesjonsstudiene, og hvordan ulike aktiviteter og verktøy kan kombineres i trening av studentenes ferdigheter.

09.45 – 10.00    Pause

10.00 – 10.45   Studenter som partnere i undervisningsutvikling – hvordan få det til i praksis?

v/ Tony Sandset (SHE), Øystein Kolstad Kvalø (CELL), og Anders Lundmark (iEarth). I denne presentasjonen får vi høre hvordan tre av UiOs sentre for fremragende undervisning (iEarth, CELL og SHE) jobber med å inkludere studenter i utviklingsaktiviteter på undervisningssiden. Presentasjonen legger vekt på hvordan engasjering og aktivisering av studenter handler om å trekke studentene inn tidlig, samt viktigheten av å gi dem ansvar og selvstendighet underveis.

Sesjon 3:

09.00 – 09.45 Students’ Time Management and Procrastination in the Wake of the Pandemic

v/Sten Ludvigsen og Helge Strømsø (UV). I denne presentasjonen vil forskningsresultater fra UiOs survey under koronapandemien presenteres, med et spesielt fokus på hvordan studentene klarte å organisere sin egen læringsprosess under krevende forhold

09.45 – 10.00 Pause

10.00 – 10.45 Emneevaluering til hjelp i undervisningen: Hva er potensialet i et nytt digitalt verktøy?".

I denne presentasjonen  drøftes de pedagogiske muligheter som ligger i emneevaluering.  I tillegg presenteres det nye digitale emneevalueringsverktøy som har som ambisjon å gjøre det enklere å integrere emneevaluering i undervisningen. Dette verktøyet skal prøves ut i tett samhandling med ulike fagmiljø gjennom en pilotering  våren 2022.

Fysisk arrangement i Helga Engs hus: Interdisciplinarity – what are consequences for teaching and student learning?

11.30 – 12.00 Lunsj – foajeen i Helga Engs hus

12.00 – 12.45    Keynote: Ursula Münster Teaching for the Anthropocene: Challenges and Prospects of Transdisciplinary Learning.

Introduction by Bjørn Stensaker. Ursula Münster (HF) has been key in developing the new “Honours Certificate in Environmental Humanities and Sciences” at HF, and in her talk she will reflect upon challenges experienced during the process and what may be learned for the future. The presentation will also give voice to students and how they have experienced the new initiative.     

12.45 - 13.00 Leg stretch

13.00 – 13.30 Panel discussion 1: Organizing and designing educational offerings in climate/environmental issues: What are fruitful ways forward?

 

13.30-14.00 Panel 2: Inter-disciplinary teaching: Pedagogical and practical challenges and possibilities.

Påmelding

Frist for påmelding: 26. november kl. 12:00.

Meld deg på

Publisert 9. nov. 2021 14:40 - Sist endret 26. nov. 2021 13:00