Hvem kontakter du om TP?

Timeplanleggingskoordinatorer

Undervisning

Hvert fakultetene har sin egen timeplanleggingskoordinator for undervisningen. Disse har god kjennskap til hvordan timeplanlegging fungerer på ditt fakultet og kan hjelpe deg.

Fakultet Timeplanskoordinator
TF

Osamah Rajpoot

JF

Anders Westbye

MED

Frode Fagerbakk og Niclas Berger
e-post: med-studiesys@medisin.uio.no

HF Fridtjof Jerve
MN Anne-Lise S. Hansen
OD Nina M. Soelberg Johnsen
SV

Sebastian Tørnvall Andersen
vara: Siv-Ellen Østengen

UV

Nicolai Mowinckel-Trysnes

Tilgang til TP

TP:Undervisning / TP:Eksamen

TP:Undervisning og TP:Eksamen er verktøy for ansatte på UiO som jobber med time- eller eksamensplanlegging. 

For å bli registrert som time-/eksamensplanlegger må ditt fakultets koordinator (eller din overordnede) sende en e-post til tp-hjelp@admin.uio.no med ditt brukernavn og stedkode.

Rombestilling

Gjennom TP:Rombestilling kan ansatte bestille undervisningsrom til møter, kurs og lignende i arbeidstiden. Alle ansatte og tilknyttede brukere har tilgang til TP:Rombestilling.

Studenter kan bestille undervisningsrom til kollokvier o.l. i enkelte rom. For studenter er det en begrensning på antall fremtidige bestillinger (2), antall timers varighet pr bestilling (4 t) og antall dager frem i tid man kan bestille (10).

Spørsmål om bestilling av rom kan rettes til tp-hjelp@admin.uio.no.

Timeplaner og rapporter

Timeplaner og rapporter er åpne data alle har tilgang til å se. 

Spørsmål om timeplaner og rapporter kan rettes til ​tp‐hjelp@admin.uio.no.

Tips til rask hjelp

Når du ber noen om hjelp, husk å ta med:

  • et forklarende subject/emne på e-posten
  • en beskrivelse av problemet
  • et konkret eksempel på hva som er problematisk
  • en eventuell feilmelding