Fremdriftsplan for timeplanlegging av undervisning og eksamen høst 2020

Se også årshjul for arbeid med skriftlig studieinformasjon

Se tidligere fremdriftsplaner

Det som gjelder planlegging av undervisning er markert i gult. Det som gjelder planlegging av eksamen er markert i blått. Det som gjelder TP generelt er ikke markert med bakgrunnsfarge.

Dato Hva Ansvar Kommentar
Desember 2019 Reservere rom i silurveien til eksamen høst 2020 DIG/Fak  
Februar Møte i TP-nettverket (inkludert oppstartsmøte eksamensplanlegging) DIG/AF Undervisning- og eksamenskoordinatorer
 
FRIST
05.03.2020
Kontrollere og justere kandidattallet for midttermin våren 2020 DIG/AF Eksamenskoordinatorer
FRIST
05.03.2020
Booking av eksamensplasser i TP (inkl. 4C og enerom) for midttermin Fak Eksamenskoordinatorer
mars Grunnkurs timeplanlegging (FS og TP) DIG

For påmelding se kursoversikt TP

mars

Fakultetene har arbeidsstuer for timeplanlegging i FS, og inviterer AF ved behov
 

Fak (DIG)

Opprette grunnlagsdata i undervisningsmodulen for emner som skal ha undervisning høsten 2020
Klargjøre data for overføring fra FS til TP.

Se arbeidsstuer med DIG

?
(Tidlig uke 11)
Statusmøte for planlegging av eksamen høsten 2020

Fak/DIG

Eksamenskoordinatorer
?
(Uke 16)
Statusmøte for planlegging av eksamen høsten 2020

Fak/DIG

Eksamenskoordinatorer
FRIST
08.04.2020

Kontrollere og justere kandidattallet for hovedtermin våren 2020

 

Fak/DIG Eksamenskoordinatorer
MERK: justering av kandidatantall for  våren 2020 gjøres fortløpende utover semesteret, men dette er en "hovedjustering".

FRIST
08.04.2020

Booking av eksamensplasser i TP (inkl. 4C og enerom) for hovedtermin Fak Eksamenskoordinatorer
mars/april Fakultetene har arbeidsstuer for TP:Eksamen og inviterer AF ved behov Fak (DIG)

Legge inn grunnlagsdata for eksamen i TP: aktuelle uker, kollisjonssikring, eksamen på samme-tid (klone/heisemner), evt utilgjengelige datoer.

Se arbeidsstuer med DIG

mars/april Fakultetene har arbeidsstuer for TP:Undervisning og inviterer AF ved behov Fak (DIG)

Bearbeide data i TP:Undervisning før hovedbestillingen: legge til studentgrupper, fagperson, varighet og andre nødvendigheter. Vurdere størrelsen på aktiviteten i forhold til hvor stort rom man trenger. Kontrollere at man kan få rom.

Se arbeidsstuer for DIG

20.04.2020 Bestilling av prioritert undervisning MN DIG  
21.04.2020 Ryddestue MN MN + DIG  
23.04.2020 Hovedbestilling MN DIG  
24.04.2020 Hovedbestilling UV  DIG  
FRIST
27.04.2020
Hovedbestillingen starter kl. 12:00
Alle timeplaner som skal legges automatisk på TF, HF, SV og Sentre blir lagt.
DIG Enhetene må ha bearbeidet timeplansdataene i TP, slik at det blir tatt hensyn til ved hovedbestillingen.
28.04.2020 Gjennomgang og eventuell justering av hovedbestilling sammen med fakultetene. DIG/Fak TF, HF, MN, SV, UV, Sentre
 

Enhetene skal lese og gjøre korrektur på timeplan i semestermappen før de lenkes opp for studentene

Les evt. fortløpende korrektur med arbeidstimeplaner fra TP

Fak

Endringer for tid og sted gjøres i TP

Endringer på bakgrunnsdata (undervisningsform, osv.) gjøres i FS, og krever at TP blir oppdatert med nye data.

30.04.2020 Hovebestilling PSI/HELSAM DIG  
04.05.2020
 
Undervisningsrom deles internt på fakultet DIG Instituttene får tilgang til flere rom på fakultetet

FRIST

05.05.2020

Innmelding av eventuelle lange skriftlige eksamener uten tilsyn som fakultetene håper kan gå i Silurveien Fak NB: vi vet ikke om avvikling i Silurveien blir mulig H20 heller. Fakultetene bør begrunne prioriteringen slik at studieavd. har et prioriteringsgrunnlag ved behov. 

FRIST 
11.05.2020

Rom deles på tvers av fakultetene DIG Institutter får tilgang på rom hos andre fakulteter
FRIST
15.05.2020
Registrere grunnlagsdata til hovedbestilling for eksamen H20. Fak/DIG Enhetene må ha lagt inn eksamensdata innen fristen slik at de kan tas hensyn til.
18.05.2020-25.05.2020 Hovedbestilling eksamen H20 DIG  
26.05.2020

Statusmøte eksamensnettverket

Fak/DIG  
28.05.2020

Siste frist til å bestille øvrige eksamener 

Fak  
08.06.2020 Semestersider for høst 2020, med undervisnings- og eksamensinfo, publiseres på nettet for studenter USIT Timeplaner publiseres og skal være ferdige. Eksamensdatoer og steder skal være lagt.
  Møte i TP-nettverket Fak/DIG Undervisning- og eksamenskoordinatorer
15.06.2020 Alle ansatte kan bestille undervisningsrom for høst 2020 i TP:Rombestilling DIG Ny vurdering av åpningsdato gjøres i begynnelsen av august.
10.06.2020 Studentweb åpner DIG  
       

Publisert 10. des. 2019 22:21 - Sist endret 30. juni 2020 08:05