UiO-rutiner

Sist endret 7. mai 2020 08:18 av Karen Skadsheim Sikkeland

Høsten 2020 vil vi ved UiO kjøre hovedbestilling både for hjemmeeksamener (H) og for eventuelle skriftlige eksamener. For å kunne tildele tid (og eventuell romkapasitet) automatisk er vi fortsatt avhengige av at det er registrert bestemte grunnlagsdata for vurderingsenheter i TP.

Vi vet ikke om vi vil kunne få benytte Silurveien til eksamensavvikling høsten 2020.  UiO vil til enhver tid forholde seg til myndighetenes retningslinjer for smittevern.