Sakskart for møte i Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap

J.nr.: 2018/1541

Tid og sted: Mandag 4. juni kl 12.00-15.15, Kollegieværelset DA

Sak 1

Protokoll

Protokoll fra PMR møtet 19.april er allerede godkjent

   

Sak 2

Erfaringer fra PMRs medlemmer 

   
Sak 3

Orienteringssak/diskusjonssak: Status tiltak for å øke gjennomstrømming og reduser gjentak på rettsstudiet

Notat fra Kristin Steen Slåttå

Vedlegg

   
Sak 4

Vedtakssak: Forslag om å innføre emnesperre på emner i masterstudiet i rettsvitenskap

Notat fra Kristin Steen Slåttå

Vedlegg

Gjennomgang av data knyttet til gjentak fra Felles studentsystem (FS).

Protokoll fra PMR møte 15. mars 2018, se sak 8

Forslag til vedtak

Det innføres emnesperre på masterstudiet i rettsvitenskap med virkning fom. høsten 2019. Følgende emner sperrer for følgende emner:

  • JUS1111 kan kun gjentas til semesteret man har en eksamensmelding i emnet JUS2211.  Studenten har da anledning til å gjenta emnet samme semester som JUS1211 eller når JUS2111 avlegges.
  • JUS1211 kan kun gjentas til semesteret man har en eksamensmelding i emnet JUS3111. Studenten har da anledning til å gjenta emnet samme semester som JUS2111 avlegges eller når JUS2211 avlegges. 
  • JUS2111 kan kun gjentas til semesteret man har en eksamensmelding i emnet JUS3212 eller JUS3220. Studenten har da anledning til å gjenta emnet samme semester som JUS2211 avlegges eller når JUS3111 avlegges. 
  • JUS2211 kan kun gjentas til semesteret man har en eksamensmelding i emnet JUS4211 eller JUS4111 eller JUS4121/JUS4122/JUS4123. Studenten har da anledning til å gjenta emnet samme semester som JUS3111 avlegges eller når JUS3212/JUS3220 avlegges.   
  • JUS3111, JUS3212, JUS3220 og valgemner på bachelornivå kan kun gjentas til semesteret man har en eksamensmelding i emnet JUR5030 eller JUR5060. Studenten har da anledning til å gjenta emnet i løpet av året hvor 4. studieår avlegges, eventuelt valgemner. 
  • Det settes ingen emnesperre på 4. eller 5. studieår.   
     
   
Sak 5

Gjennomgang/revidering av retningslinjene for studentrepresentanter i oppgaveutvalg

Sakspapirer sendes ut på e-post til medlemmene.

   
Sak 6

Diskusjonssak: Utkast til retningslinjer for likestilling, ikke-diskriminering og mangfold innen forskning

PMR og PFF er oversendt dette utkastet til retningslinjer for likestilling, ikke-diskriminering og mangfold innen forskning, eventuelle innspill sendes forskningsrådgiver og legges frem for dekanatet.

Norsk versjon

Engelsk versjon

   
Sak 7

Orienteringssaker:

Skriftlige orienteringssaker:

   

Sak 8

Saker tatt på fullmakt: 

- Godkjent ny ansvarlig faglærer i JUS3111 Obligatorisk kurs, ny ansvarlig faglærer er Marte Eidsand Kjørven

- Godkjent at Anders Løvlie og Synnøve Ugelvik overtar ansvarlig faglærer ansvaret for JUS4211 Straffeprosess til 1.1. 2019

- Godkjent oppdatert litteraturliste og naveendring av JUS5430/JUR1430 fra Petroleumskontrakter (dynamisk kontrakstrett) til "Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett)".

- Godkjent nedleggelse av JUS5880 Finansmarkedsrett og opprettelse av valgemnet Financial Market Law and Regulation fom høsten 2018. Merk at denne opprettelsen ikke forskutterer en avgjørelse om dette emnet i valgemneprosessen

- Godkjent opprettelse av bachelorvariant av valgemnet JUS5405 Law of the Sea, emnet går våren 2019 og bachelorvarianten opprettes da.

- Godkjent nye emnebeskrivelser for språkemnene JFSPR1110 Engelsk for jurister, JFSPR1310 Tysk for jurister og JFSPR1210 Fransk for jurister

- Godkjent hovedlitteratur for nye JFSPR1310 Tysk for jurister for høsten 2018

 

 

 

Sak 9 

Eventuelt
 

  Samlet sakskart
Publisert 18. mai 2018 10:22 - Sist endret 18. jan. 2022 22:55