English version of this page

Team Lau, Moe og Westlye

Her er valgplatformen til dette teamet.

Under finner du en personpresentasjon av kandidatene teamet består av: 

Bilde av Bjørn Lau

Bjørn Lau

Lau er utdannet psykolog, har i tillegg en mastergrad i sosialpsykologi, samt idéhistorie og jus som en del av en cand.mag. grad. Doktorgraden fullførte han ved Universitetet i Bergen med utgangspunkt i en prospektiv longitudinell studie som undersøkte tidlig utvikling av spiserelaterte problemer blant ungdom. Som psykolog har Lau videreutdannet seg i både dynamisk korttidsterapi (ISTDP) og kognitiv atferdsterapi. 

Lau er ansatt som professor II ved PSI ved enhet for arbeids- og organisasjonspsykologi. Han arbeider også som forskningsrådgiver ved Lovisenberg sykehus og leder forskningsgruppen for psykisk helse samme sted. Tidligere har han arbeidet klinisk som psykolog ved «Raskere tilbake» ved Lovisenberg DPS. Lau har bred erfaring i organisasjonspsykologisk arbeid i ulike virksomheter med blant annet fokus på lederutvikling, arbeidsmiljøutvikling og konflikthåndtering. Som leder har han seks års erfaring som avdelingsdirektør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, tre år som leder for Norsk Organisasjonspsykologisk Selskap og to år som nestleder i Norsk Forening for Klinisk Evidensbasert Hypnose.

 

Bilde av Vibeke MoeVibeke Moe

Moe er Dr. Psychol., førsteamanuensis ved Klinikk for barn og familier og psykologspesialist med fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun har tidligere vært tilknyttet Aline spedbarnsenter, Nic Waals institutt, og RBUP Øst & Sør, der hun satt i ledelsen for Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse. Blant Moes faglige interesseområder er utviklingspsykopatologi, psykisk helse i overgangen til foreldreskapet, sped- og småbarns psykiske helse og psykoterapi med barn og familier. Moe samarbeider på tvers av disipliner og fagområder og er opptatt av en så helhetlig forståelse som mulig av psykisk helse og utvikling. Hun har ledet flere studier av barn av foreldre med rusproblemer og psykiske vansker, og har siden 2012 ledet Liten i Norge der over tusen barn med foreldre har blitt fulgt fra tidlig i svangerskapet.

Moe er praktikumlærer ved BFT, underviser også på andre kurs og seminarer på profesjonsstudiet, og har til nå veiledet sju doktorgradsstipendiater. Hun har lang erfaring med undervisning av helsepersonell, psykologer i spesialisering og tverrfaglige grupper av helsearbeidere. Hun initierte og ledet i flere år en tverrfaglig videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse ved RBUP. I 2015 fikk Moe undervisningsprisen på PSI.

 

Bilde av Lars Tjelta WestlyeLars Tjelta Westlye

Westlye er utdannet psykolog og har doktorgrad innen kognitiv aldring og hjerneavbildning. Han er ansatt som førsteamanuensis ved PSI ved avdeling for kognitiv og klinisk nevrovitenskap og som forsker ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Westlye er kjerneforsker ved norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT), og har siden 2012 ledet en aktiv og produktiv forskningsgruppe som i dag består av over 20 personer med ulike bakgrunner, erfaringer og nasjonaliteter.

Westlye leder flere store prosjekter med en felles målsetning om å øke kunnskapen om årsakene til psykiske lidelser, med særlig fokus på miljømessige og biologiske endringer gjennom sensitive perioder i livet, og er for tiden hovedveileder for sju og biveileder for åtte stipendiater. Han har et omfattende nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og er partner i en rekke internasjonale studier. Westlye har mottatt flere prestisjetunge personlige bevilgninger og priser for sin forskning: HSØ Karrierestipend (2014), NFR Unge Forskertalenter (2015), ERC Starting Grant (2018), OUS Early Career Award (2018), og Anders Jahres medisinske pris til yngre forskere i (2019). Westlye er gift og har tre barn i alderen 2-6 år.

Publisert 12. sep. 2019 13:01 - Sist endret 13. sep. 2019 08:27