Fronter 1

I dette tretimers kurset får du en innføring i de viktigste funksjonalitetene i Fronter. I tillegg får du pedagogiske råd og tips om hensiktsmessig og god bruk av Fronter i undervisningen.

Formål

Kurset gir en enkel og grunnelggende innføring i de viktigste funksjonalitetene i Fronter.

Innhold

  • Bli kjent med hva du kan bruke Fronter til og hvordan
  • Prøve ut de vanligste funksjonene
  • Diskutere aktuelle pedagogiske problemstillinger og finne mulige løsninger

Målgruppe

Kurset er nyttig og anbefales som innføring for både vitenskapelig og administrativt ansatte som skal jobbe med nettbasert undervisning i Fronter. Kurset fungerer også godt som repetisjon. Både enkeltpersoner og grupper fra fagmiljøer kan melde seg på.

Varighet

3 timer

Påmelding

Påmeldingsskjema

Kursleder

Jesper K. Havrevold

Antall deltagere

29 (max)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående kurset, kan du sende en epost dml-gruppen@usit.uio.no.

Emneord: IT i undervisningen, fronter 1, fronter
Publisert 13. jan. 2011 09:48 - Sist endret 9. okt. 2015 18:02