Fronter 1: En innføring i UiOs læringsplattform

I dette kurset får du en innføring i de viktigste funksjonalitetene i Fronter. I tillegg får du pedagogiske råd og tips om hensiktsmessig og god bruk av Fronter i undervisningen.

Formål

Kurset gir en enkel og grunnleggende innføring i de viktigste funksjonalitetene i Fronter.

Innhold

  • Bli kjent med hva du kan bruke Fronter til og hvordan
  • Prøve ut de vanligste funksjonene
  • Diskutere aktuelle pedagogiske problemstillinger og finne mulige løsninger

Målgruppe

Kurset er nyttig og anbefales som innføring for både vitenskapelig og administrativt ansatte som skal jobbe med nettbasert undervisning i Fronter. Kurset fungerer også godt som repetisjon. Både enkeltpersoner og grupper fra fagmiljøer kan melde seg på. Det forventes at deltagerne har grunnleggende dataferdigheter.

Varighet

3 timer

Påmelding

Påmeldingsskjema

Antall deltagere

16 (maks)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående kurset, kan du sende en epost uav-itu-dml@usit.uio.no.

Emneord: IT i undervisningen, fronter 1, y12, fronter
Publisert 21. aug. 2013 08:28 - Sist endret 9. okt. 2015 18:02