Medietrening foran kameraet – for forskere

På dette kurset får deltakerne først og fremst praktisk trening som gjør dem bedre rustet til møtet med journalisten. Hovedfokuset ligger på praktiske øvelser i å formidle egen forskning muntlig, i tillegg til å kunne stå fram som ekspert på eget felt i en nyhetssituasjon.

Målgruppe

Dette kurset er for vitenskapelige ansatte (inkludert PhD-kandidater) som har sin hovedtilknytning til UiO.

Forberedelser

Teksten som skal brukes i medietreningen sendes inn en uke før kurset og skal være maks én side. Den skal være en innsalgsmail til et medium der de ønsker å presentere saken sin.

Rammer

 • 7 timer
 • Maks 16 deltakere. Deltakerne blir delt inn i to grupper
 • Kursholder: Corporate Communications
 • Kurseier: Gro Lien Garbo
 • Pris: 2500 kroner per deltaker

Agenda

8.45: Kaffe og te

9.00: Velkommen og presentasjonsrunde.

9.15: Teoretisk innføring:

 • Kjennetegn ved budskap som fester seg
 • Slik kan budskapet ditt bli oppfattet av mottakeren.
 • Hvordan tenker en journalist ? Hva er en god sak ?
 • Hvordan får du frem det som er viktig for deg i intervjuet
 • Brobygging, kroppsspråk og stemmebruk
 • Slik forbereder du deg best mulig til intervjuet

10.00: Praktisk trening i grupper

 • Trening på virkelighetsnære intervjusituasjoner, basert på deltagernes egne beskrivelser av sin forskning.

11.30: Lunsj

12.00: Avspilling av intervjuene og tilbakemeldinger.  Nye opptak av intervjuer. Avspilling og tilbakemeldinger.

14.00: Pause med frukt

14.15: Praktisk trening fortsetter.

15.45 Oppsummering og avslutning

Påmeldingsfrist 1. oktober

Emneord: For forskere
Publisert 30. juli 2018 09:47 - Sist endret 26. juli 2019 10:33