English version of this page

Kurs i kommunikasjon og nettpublisering

For å se hele kurstilbudet innen nettpublisering inkl. nettbasert kurs, se denne oversikten

Kommende kurs

Bilde av ikoner, visuell fasilitering
Tid og sted: 8. des. 2021 09:0015:00, 9. des. 2021 kl.09:00-15:00, Digitalt (Zoom)

Ønsker du et verktøy for å gjøre komplekse problemstillinger forståelige? Vil du gi kollegaer og/eller studenter et visuelt overblikk på møter og i veiledning- også når det skjer gjennom skjermen?

Dette kurset vil hjelpe deg flere skritt på veien mot forståelse for fasilitering, og hvordan du bruker visuelle verktøy i både fysiske og digitale prosesser.

Merk: Kurset går over to dager, og det må settes av tid til begge dagene.