Muntlig formidling og retorikk for forskere – Del 1 av 2

Kurs i muntlig framføring for vitenskapelig ansatte.

Unni Kristin Skagestad

Formål:

Gjøre deltakerne bedre og tryggere på muntlig framføring. Deltakerne lærer å bli mer tro mot sitt eget uttrykk når de presenterer.

Forberedelser:

Deltakere skal forberede de to første minuttene av en innledning om sin forskning. Unni Kristin Skagestad sender ut oppgaven i forkant av kurset.

Mellom kursøktene følger Skagestad opp hver enkelt deltaker og gir en tilpasset oppfølgingsoppgave.

Rammer:

 • 2 x 4,5 timer. Maks 8 deltakere.
 • kr 2 500 per deltaker (for begge kursøkter)
 • Unni Kristin Skagestad er skuespiller og henter teori fra retorikk, dramaturgi og forskning. Deltakerne jobber praktisk, presenterer, og får tilbakemeldinger av kursholder og av hverandre.

Målgruppe

Dette kurset er for vitenskapelige ansatte som har sin hovedtilknytning til UiO.

Agenda

Første økt

 • Den enkelte deltagers presentasjoner gir utgangspunktet for hva vi jobber med
 • Vi ser på kairos og andre elementer som er viktig når du skal skrive et manus og forberede deg
 • Hvordan strukturere innledningen for å få tilhørernes fulle oppmerksomhet
 • Hvordan bruke forskjellige typer argumenter for å nå frem til forskjellige typer tilhørere
 • Praktiske øvelser for pust og stemmebruk
 • Kroppsspråk og den øvrige non verbale kommunikasjonen
 • Hvordan finne større ekthet, trygghet og takle nervøsitet
 • Bevisstgjøring gjennom å observere og gi tilbakemeldinger på de andres presentasjoner

Se innholdet til andre økt her.

Påmelding innen 5.september

Emneord: For forskere
Publisert 30. juli 2018 10:11 - Sist endret 22. aug. 2018 10:50