Arbeidsstue: Buddy og Kuben

Tema: Økonomistyring

Målgruppe: prosjektcontroller, økonomicontroller, økonomileder og andre ansatte med arbeidsoppgaver innenfor kursets tema.

Nivå: Grunnkurs

Formål

Arbeidsstuer er forum hvor du kan stille spørsmål og få avklaringer og tips fra UiOs fagpersoner. Målet med arbeidsstuen er at deltakerne skal få diskuterer problemstillinger  de opplever i arbeidet med budsjett, prognoser og analyser. 

Innhold

I arbeidsstuen vil deltakerne ha mulighet til å stille spørsmål, diskutere problemstillinger og dele erfaringer i arbeidet med budsjett, prognoser og analyser av økonomi- og årsverksdata. Det er også mulig å ta med seg spesifikke case. Vi vil dele i mindre grupper ved behov.

Alle bes å melde inn ønskede spørsmål i forkant av arbeidsstuen.

Krav til forkunnskaper

Deltagerne bør ha jobbet noe med Buddy, Kuben eller årsverkskuben, og ha tilgang til disse systemene før kurstidspunktet.

Antall

12 deltakere

Påmelding

Meld deg på kurset

  • Påmeldingsfrist: 5 arbeidsdager før kursdato
  • Ved fulltegning sett deg på venteliste ved å sende e-post til ads-kurs@admin.uio.no.
  • Deltakelse i arbeidstuen er gratis. Forfall skal meldes innen kl. 11:00 siste arbeidsdag før arbeidsstuen, ellers vil din enhet bli belastet et gebyr på 1000 kroner.

Informasjon

Ved spørsmål eller forfall kontakt ads-kurs@admin.uio.no.

Publisert 11. des. 2018 13:49 - Sist endret 16. des. 2019 10:40