Kurs innen økonomi, innkjøp og lønn

Frem til ny ordinær kursportefølje er på plass, våren 2022, tilbyr vi egenlæring og arbeidsstuer.

Har dere opplæringsbehov utover dette ta kontakt via brukerstøtten til prosessen det gjelder.

Egenlæring

Øk din kompetanse på din egen arbeidsplass akkurat når det passer deg.

Arbeidsstuer

For å bistå i overgangen til de nye økonomi- og lønnssystemene, er det satt opp arbeidsstuer på de ulike prosessområdene.