Klasserom

For all opplæring, se samlet opplæringstilbud.

Kommende kurs

Tid og sted: 2. juni 2020 09:0011:00, Sogn Arena: Eric Clapton (4. etg)

Målgruppe: Bilags-/regnskapskonsulenter og andre som kontrollerer og attesterer bilag

Nivå: Alle

Type: Klasserom