Emner innen medisin

Viser 1–250 av 255 emner
Emne Studiepoeng
ERN1010 - Innføring i klinisk ernæring (30 studiepoeng) 30
ERN1100 - Ernæringsstudiet, Modul 1 (50 studiepoeng) 50
ERN2200R - Fysiologi, ernæring og medisinsk biokjemi (24 studiepoeng) 24
ERN2300 - Mikronæringsstoffer – fra molekylære mekanismer til klinikk (6 studiepoeng) 6
ERN3100 - Kostholdsmetoder, metabolisme og klinisk ernæring (30 studiepoeng) 30
ERN3110 - Energigivende næringsstoffer og klinisk ernæring (30 studiepoeng) 30
ERN3120 - Molecular, cellular and clinical nutrition (30 studiepoeng) 30
ERN4110 - Statistikk for masterstudenter i ernæring (5 studiepoeng) 5
ERN4120 - Humanforsøk (15 studiepoeng) 15
ERN4210 - Masteremne i ernæringsbiologi (10 studiepoeng) 10
ERN4310 - Ernæringsepidemiologi og samfunnsernæring (10 studiepoeng) 10
ERN4410 - Masteremne i klinisk ernæring (20 studiepoeng) 20
ERN4900 - Masteroppgave i ernæring (60 studiepoeng) 60
GERSYK4101 - Avansert klinisk geriatrisk sykepleie I (10 studiepoeng) 10
GERSYK4102 - Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - pasienter i ustabile sykdomsfaser (15 studiepoeng) 15
GERSYK4103 - Helsefremming og sykdomsforebygging (5 studiepoeng) 5
GERSYK4201 - Sykepleievitenskapens teori og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
GERSYK4202 - Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
GERSYK4301 - Forskningsprosessen (5 studiepoeng) 5
GERSYK4303 - Metodefordypning - kvalitativ del (5 studiepoeng) 5
GERSYK4304 - Metodefordypning - kvantitativ del (5 studiepoeng) 5
GERSYK4401 - Normal aldring i et livsløpsperspektiv (5 studiepoeng) 5
GERSYK4402 - Patofysiologi, sykdomslære, utredning og behandling (20 studiepoeng) 20
GERSYK4403 - Farmakologi (5 studiepoeng) 5
GERSYK4404 - Systematisk fysisk vurdering (10 studiepoeng) 10
GERSYK4500 - Masteroppgave - avansert geriatrisk sykepleie (30 studiepoeng) 30
HADM4001 - Metode og statistikk (5 studiepoeng) 5
HADM4101 - Ledelse (10 studiepoeng) 10
HADM4102 - Ledelsespsykologi (5 studiepoeng) 5
HADM4103 - Ledelse i helsevesenet (5 studiepoeng) 5
HADM4104 - Organisering og endringsledelse (5 studiepoeng) 5
HADM4201 - Helseøkonomi og helsepolitikk (15 studiepoeng) 15
HADM4202 - Finansiering og organisering av helsetjenester (5 studiepoeng) 5
HADM4203 - Helseøkonomisk analyse (5 studiepoeng) 5
HADM4204 - Foretaksøkonomi i helsesektoren (5 studiepoeng) 5
HADM4301 - Helserett (5 studiepoeng) 5
HADM4401 - Planlegging, kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (10 studiepoeng) 10
HADM4402 - Kvalitet og pasientsikkerhet (5 studiepoeng) 5
HADM4403 - Medisinsk epidemiologi og kunnskapshåndtering (5 studiepoeng) 5
HADM4501 - Masteroppgave i helseadministrasjon (30 studiepoeng) 30
HADM4502 - Masteroppgave i helseadministrasjon (30 studiepoeng) 30
HADM4601V - Ledelse i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4602V - Samhandling og kvalitet i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HECON4000 - Basic Mathematics for Health Economists (2 studiepoeng) 2
HECON4100 - Fundamentals of Health Economics (5 studiepoeng) 5
HECON4210 - Demand for health and health insurance (5 studiepoeng) 5
HECON4220 - Paying Providers of Health Care (5 studiepoeng) 5
HECON4230 - Optimal regulation (5 studiepoeng) 5
HECON4250 - Cost and efficiency analyses of health care providers (5 studiepoeng) 5
HELSEF4100 - Teori og teoriutvikling for helsefagene (20 studiepoeng) 20
HELSEF4200 - Forskningsmetoder og forskningsetikk (20 studiepoeng) 20
HELSEF4301 - Forskningsforberedende kurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4302 - Analysekurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4402 - Funksjon og funksjonsvurdering (5 studiepoeng) 5
HELSEF4403 - Makt og kunnskap i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HELSEF4404 - Symptomer og mestring (5 studiepoeng) 5
HELSEF4405 - Kjønnsperspektiver på sykdom og helse (5 studiepoeng) 5
HELSEF4500 - Masteroppgave i helsefagvitenskap (60 studiepoeng) 60
HELSEF4501 - Masteroppgave i interdisiplinær helseforskning (60 studiepoeng) 60
HES9260 - Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
HES9265 - Community-Based Participatory Action Research (5 studiepoeng) 5
HES9280 - Introduction to medical anthropology (5 studiepoeng) 5
HES9285 - The Economics of Hospitals: Competition, Price Incentives, Non-profit status and Waiting Times (5 studiepoeng) 5
HES9320 - Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål (3 studiepoeng) 3
HES9520 - Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
HEVAL4200 - Fundamentals of economic evaluation in health care (5 studiepoeng) 5
HEVAL5110 - Valuing Health (5 studiepoeng) 5
HEVAL5120 - Modeling in economic evaluation I (5 studiepoeng) 5
HEVAL5130 - Modeling in economic evaluation II (5 studiepoeng) 5
HEVAL5140 - Methods for estimating the effects of interventions (5 studiepoeng) 5
HEVAL5150 - Decision making under risk and uncertainty (5 studiepoeng) 5
HEVAL5200 - Topics in economic evaluation (5 studiepoeng) 5
HEXFAC1000 - Examen Facultatum (10 studiepoeng) 10
HFIN4210 - Finance (5 studiepoeng) 5
HFIN4220 - Investments (5 studiepoeng) 5
HFIN4230 - Cost accounting (5 studiepoeng) 5
HFIN4240 - Budgeting (5 studiepoeng) 5
HGOV4100 - Fundamentals of Health Care Systems (5 studiepoeng) 5
HGOV5200 - Topics in Health Policy (5 studiepoeng) 5
HINF1102 - Medisinsk informatikk og logistikk (10 studiepoeng) 10
HLAW4100 - Fundamentals of Health Law (5 studiepoeng) 5
HLED1102 - Helsetjenesten i samfunnet - innføring i helsepolitikk (10 studiepoeng) 10
HLED1201 - Helseledelse og organisering 1: Lederroller og styring (10 studiepoeng) 10
HLED2101 - Organisering og kontraktstyring (10 studiepoeng) 10
HLED3000 - Bacheloroppgave i helseledelse og helseøkonomi (10 studiepoeng) 10
HLED3001 - Helseledelse og organisering 2: Fordypning i styringsverktøy (10 studiepoeng) 10
HLED4102 - Finansiering og organisasjonsformer i helsetjenestene (5 studiepoeng) 5
HLED4103 - Ledelse med kasuistikk (5 studiepoeng) 5
HMAN4100 - Fundamentals of management (5 studiepoeng) 5
HMAN4210 - Leadership and management (5 studiepoeng) 5
HMAN4220 - Health organization development and design (5 studiepoeng) 5
HMAN4230 - Internship (5 studiepoeng) 5
HMAN5140 - Topics in Priority Setting (5 studiepoeng) 5
HMAN5150 - Management in practice (HR-management) (5 studiepoeng) 5
HMAN5160 - Integrated Care Models (5 studiepoeng) 5
HMAN5170 - Evidence informed health policy (10 studiepoeng) 10
HMAN5200 - Topics in Health Management (5 studiepoeng) 5
HMED1101 - Helsefaglig grunnkunnskap og nomenklatur (10 studiepoeng) 10
HMED2101 - Medisin i samfunnet (10 studiepoeng) 10
HMED4100 - Fundamentals of medicine (5 studiepoeng) 5
HMED4101 - Kvalitet i helsetjenestene (5 studiepoeng) 5
HMED4102 - Komparativ helsepolitikk (5 studiepoeng) 5
HMET4100 - Fundamentals of statistics (5 studiepoeng) 5
HMET4210 - Research Design (5 studiepoeng) 5
HMET5120 - Qualitative methods (5 studiepoeng) 5
HMET5130 - Linear Regression Analyses (5 studiepoeng) 5
HMET5140 - Non-parametric methods (5 studiepoeng) 5
HMM4501 - Master thesis (30 studiepoeng) 30
HSTAT1101 - Innføring i statistikk (10 studiepoeng) 10
HØKON1201 - Bedriftsøkonomi (10 studiepoeng) 10
HØKON1202 - Bedriftsøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
HØKON2001 - Helseøkonomi 1 (10 studiepoeng) 10
HØKON2201 - Helseøkonomi og markedssvikt (10 studiepoeng) 10
HØKON2301 - Helseøkonomiske emner (10 studiepoeng) 10
HØKON3001 - Helseøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
HØKON4102 - Kostnad-nytte analyse (5 studiepoeng) 5
IMB9270 - Quantitative biology, or mathematics is biology’s next microscope (2 studiepoeng) 2
IMB9275 - Prediction (in Molecular Biology) (5 studiepoeng) 5
INTHE4000 - Theoretical Foundation (22 studiepoeng) 22
INTHE4004 - Research Methodology, part 1 (8 studiepoeng) 8
INTHE4006 - Literature Review and Research Question Seminar (3 studiepoeng) 3
INTHE4007 - Research Methodology, part 2 (7 studiepoeng) 7
INTHE4008 - Research Ethics - introductory module in research ethics (5 studiepoeng) 5
INTHE4012 - Master Thesis (60 studiepoeng) 60
INTHE4113 - Introduction to Medical Anthropology: key concepts and perspectives (5 studiepoeng) 5
INTHE4114 - Epidemiology in practice - Methodology, examples and tools (5 studiepoeng) 5
INTHE4117 - New priorities for HIV and AIDS in the developing world context (5 studiepoeng) 5
INTHE4118 - Reproductive and Sexual Health and Human Rights (5 studiepoeng) 5
INTHE4119 - Evidence Informed Health Policy (10 studiepoeng) 10
INTHE4120 - Ethical issues in international health research - advanced module in research ethics (5 studiepoeng) 5
INTHE4121 - Water and food in a global health perspective (5 studiepoeng) 5
MED1100 - Medisinstudiet, modul 1 (50 studiepoeng) 50
MED2200 - Medisinstudiet, modul 2 (60 studiepoeng) 60
MED3001 - Praktisk epidemiologi (2 studiepoeng) 2
MED3002 - Kvalitative metoder i helseforskning (2 studiepoeng) 2
MED3003 - Epigenetisk analyse av stam- og kreftceller (2 studiepoeng) 2
MED3004 - Logistisk regresjon og levetidsanalyse (2 studiepoeng) 2
MED3005 - Litteraturstudier og systematiske oversikter (2 studiepoeng) 2
MED3006 - Kliniske og eksperimentelle forskningsmetoder (2 studiepoeng) 2
MED3050 - Medisinsk og helsefaglig etikk (3 studiepoeng) 3
MED3051 - Migrasjonshelse (3 studiepoeng) 3
MED3052 - Global helse (3 studiepoeng) 3
MED3053 - Nevrodegenerativ sykdom - biokjemi og cellebiologi (3 studiepoeng) 3
MED3054 - Immunitet - evolusjonære og pasientnære perspektiv (3 studiepoeng) 3
MED3055 - Helseledelse (3 studiepoeng) 3
MED3056 - Helsekommunikasjon og sykdomsforståelse (3 studiepoeng) 3
MED3057 - Prehospital akuttmedisin (3 studiepoeng) 3
MED3058 - Idretts- og aktivitetsmedisin (3 studiepoeng) 3
MED3059 - Kreftforskning (3 studiepoeng) 3
MED3060 - Medisinsk, kirurgisk og psykiatrisk forskning (3 studiepoeng) 3
MED3061 - Makt og kunnskap i helsetjenesten (3 studiepoeng) 3
MED3300 - Medisinstudiet, modul 3 (55 studiepoeng) 55
MED4100 - Overgangsundervisning medisinstudiet, humanbiologi I (5 studiepoeng) 5
MED4400 - Medisinstudiet, modul 4 (27 studiepoeng) 27
MED4500 - Medisinstudiet, modul 5 (21 studiepoeng) 21
MED5090 - Prosjektoppgave (20 studiepoeng) 20
MED5600 - Module 6, Medicine (30 studiepoeng) 30
MED5700 - Medisinstudiet, modul 7 (24 studiepoeng) 24
MED5710 - Overgangsundervisning i rettsmedisin (2 studiepoeng) 2
MED6800 - Medisinstudiet, modul 8 (55 studiepoeng) 55
MEDFL5010 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MEDFL5010E - Introductory course to the medical PhD programme, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MEDFL5030 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MEDFL5030E - Introductory course to the medical PhD program, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MEDFL5115 - Helseforskningsrett: Etikk og personvern (1 studiepoeng) 1
MEDFL5120 - Introduction to infectious disease modelling (3 studiepoeng) 3
MEDFL5120BTS - Molecular medicine (national course) (10 studiepoeng) 10
MEDFL5125 - Introduksjonskurs til kardiovaskulær forskning og medisin (5 studiepoeng) 5
MEDFL5130 - Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MEDFL5130E - Introductory course in statistics (8 studiepoeng) 8
MEDFL5135 - Biomarkers for clinical research (5 studiepoeng) 5
MEDFL5140 - Kvalitative forskningsmetoder (5 studiepoeng) 5
MEDFL5150 - Essentials of Neurophysiology: from neurons to circuits to behaviours (5 studiepoeng) 5
MEDFL5155 - Introduction to statistics and bioinformatics for the analysis of large-scale biological data (5 studiepoeng) 5
MEDFL5165 - Psychosocial measures, psychiatry, and communication skills (5 studiepoeng) 5
MEDFL5170 - Flowcytometri i medisinsk forskning og diagnostikk (3 studiepoeng) 3
MEDFL5175 - Helsetjenesteforskning (3 studiepoeng) 3
MEDFL5185 - Critical perspectives on health and disease (5 studiepoeng) 5
MEDFL5195 - OMICs in medical research (5 studiepoeng) 5
MEDFL5215 - Life science, cell and animal research (3 studiepoeng) 3
MEDFL5225 - A molecular approach to genetic and epigenetic gene regulation, from basic research to the clinic (5 studiepoeng) 5
MEDFL5230 - Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning (5 studiepoeng) 5
MEDFL5250 - Methods in Cardiac Research (2 studiepoeng) 2
MEDFL5260 - Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
MEDFL5265 - Community-Based Participatory Action Research (5 studiepoeng) 5
MEDFL5270 - Quantitative biology, or mathematics is biology’s next microscope (2 studiepoeng) 2
MEDFL5275 - Prediction (in Molecular Biology) (5 studiepoeng) 5
MEDFL5280 (10 studiepoeng) 10
MEDFL5285 - The Economics of Hospitals: Competition, Price Incentives, Non-profit status and Waiting Times (5 studiepoeng) 5
MEDFL5295 - Global health (5 studiepoeng) 5
MEDFL5320 - Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål (3 studiepoeng) 3
MEDFL5490 - Forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MEDFL5510E - Logistic regression, survival analysis and Cox-regression (4 studiepoeng) 4
MEDFL5520 - Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
MEDFL5555 - Analysis of repeated/correlated measurements (5 studiepoeng) 5
MEDFL5570 - New statistical methods for causal inference (4 studiepoeng) 4
MEDFL5580 - Epidemiological methods, beyond the basics (4 studiepoeng) 4
MEDSEM11-12 - Medisin grunnutdanning, 11. og 12. semester (51 studiepoeng) 51
MEDSEM4B - Medisin grunnutdanning, 4. semester, 2. del (18 studiepoeng) 18
MEDSEM5 - Medisin grunnutdanning, 5. semester (30 studiepoeng) 30
MEDSEM6 - Medisin grunnutdanning, 6. semester (30 studiepoeng) 30
MF9010 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-program, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MF9010E - Introductory course to the medical PhD programme, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MF9030 - Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MF9030E - Introductory course to the medical PhD program, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MF9115 - Helseforskningsrett: Etikk og personvern (1 studiepoeng) 1
MF9120 - Introduction to infectious disease modelling (3 studiepoeng) 3
MF9120BTS - Molecular Medicine (national course) (10 studiepoeng) 10
MF9125 - Introduksjonskurs til kardiovaskulær forskning og medisin (5 studiepoeng) 5
MF9130 - Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MF9130E - Introductory course in statistics (8 studiepoeng) 8
MF9135 - Biomarkers in clinical research (5 studiepoeng) 5
MF9140 - Kvalitative forskningsmetoder (5 studiepoeng) 5
MF9150 - Essentials of Neurophysiology: from neurons to circuits to behaviours (5 studiepoeng) 5
MF9155 - Introduction to statistics and bioinformatics for the analysis of large-scale biological data (5 studiepoeng) 5
MF9165 - Psychosocial measures, psychiatry, and communication skills (5 studiepoeng) 5
MF9170 - Flowcytometri i medisinsk forskning og diagnostikk (3 studiepoeng) 3
MF9175 - Helsetjenesteforskning (3 studiepoeng) 3
MF9185 - Critical perspectives on health and disease (5 studiepoeng) 5
MF9195 - OMICs in medical research (5 studiepoeng) 5
MF9215 - Life science, cell and animal research (3 studiepoeng) 3
MF9225 - A molecular approach to genetic and epigenetic gene regulation, from basic research to the clinic (5 studiepoeng) 5
MF9230 - Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning (5 studiepoeng) 5
MF9250 - Methods in Cardiac Research (2 studiepoeng) 2
MF9295 - Global health (5 studiepoeng) 5
MF9490 - Forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MF9510 - Logistisk regresjon, overlevelsesanalyse og Cox-regresjon (4 studiepoeng) 4
MF9510E - Logistic regression, survival analysis and Cox-regression (4 studiepoeng) 4
MF9555 - Analysis of repeated / correlated measurements (5 studiepoeng) 5
MF9570 - New statistical methods for causal inference (4 studiepoeng) 4
MF9580 - Epidemiological methods, beyond the basics (4 studiepoeng) 4
PSA4000 - Introduksjon til temaområdene selvmord, rus, vold og traumer (30 studiepoeng) 30
PSA4050 - Forskningsmetodikk (15 studiepoeng) 15
PSA4080 - Seminar i oppgaveskriving (5 studiepoeng) 5
PSA4090 - Masteroppgave (30 studiepoeng) 30
PSA4110 - Rus og avhengighet (30 studiepoeng) 30
PSA4120 - Rus og psykiatri (10 studiepoeng) 10
PSA4210 - Selvmordsforebyggende arbeid (10 studiepoeng) 10
PSA4230 - Selvmordsforebyggende arbeid II (30 studiepoeng) 30
PSA4310 - Vold og traumer (10 studiepoeng) 10
PSA4320 - Vold og traumer, fordypning (30 studiepoeng) 30
SME4110 - Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk (5 studiepoeng) 5
SME4210 - Etikk i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
SME4310 - Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4013 - Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4014 - Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4021 - Forskningsprosessen (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4224 - Metodefordypning - kvalitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4225 - Metodefordypning - kvantitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4311 - Innovativ praksisutvikling (5 studiepoeng) 5