Emner innen medisin

Viser 1–143 av 143 emner
Emne Studiepoeng
ERN1010 – Innføring i klinisk ernæring (30 studiepoeng) 30
ERN1100 – Ernæringsstudiet, Modul 1 (50 studiepoeng) 50
ERN2200R – Fysiologi, ernæring og medisinsk biokjemi (24 studiepoeng) 24
ERN2300 – Mikronæringsstoffer – fra molekylære mekanismer til klinikk (6 studiepoeng) 6
ERN3100 – Kostholdsmetoder, metabolisme og klinisk ernæring (30 studiepoeng) 30
ERN3200 – Forebyggende og klinisk ernæring (25 studiepoeng) 25
ERN3300 – Idrettsernæring (5 studiepoeng) 5
ERN3400 – Ernæring og media (5 studiepoeng) 5
ERN4110 – Statistikk for masterstudenter i ernæring (5 studiepoeng) 5
ERN4200 – Ernæringsepidemiologi (5 studiepoeng) 5
ERN4300 – Klinisk ernæringsforskning og kunnskapsoppsummering (20 studiepoeng) 20
ERN4310 – Ernæringsepidemiologi og samfunnsernæring (10 studiepoeng) 10
ERN4400 – Avansert klinisk ernæring (24 studiepoeng) 24
ERN4410 – Masteremne i klinisk ernæring (20 studiepoeng) 20
ERN4500 – Klinisk praksis (6 studiepoeng) 6
ERN4900 – Masteroppgave i ernæring (60 studiepoeng) 60
GERSYK4102 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - pasienter i ustabile sykdomsfaser (15 studiepoeng) 15
GERSYK4103 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie - Helsefremming og sykdomsforebygging (5 studiepoeng) 5
GERSYK4104 – Avansert klinisk geriatrisk sykepleie – pasienter i stabile sykdomsfaser (5 studiepoeng) 5
GERSYK4201 – Sykepleievitenskapens teori og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
GERSYK4202 – Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
GERSYK4301 – Forskningsprosessen (5 studiepoeng) 5
GERSYK4303 – Metodefordypning - kvalitativ del (5 studiepoeng) 5
GERSYK4304 – Metodefordypning - kvantitativ del (5 studiepoeng) 5
GERSYK4401 – Normal aldring i et livsløpsperspektiv (5 studiepoeng) 5
GERSYK4403 – Farmakologi (5 studiepoeng) 5
GERSYK4404 – Systematisk fysisk vurdering (10 studiepoeng) 10
GERSYK4405 – Sykdomslære og behandling (10 studiepoeng) 10
GERSYK4500 – Masteroppgave - avansert geriatrisk sykepleie (30 studiepoeng) 30
HADM4001 – Metode og statistikk (5 studiepoeng) 5
HADM4002 – Fordypning i metode (5 studiepoeng) 5
HADM4101 – Ledelse (10 studiepoeng) 10
HADM4102 – Ledelsespsykologi (5 studiepoeng) 5
HADM4103 – Ledelse i helsevesenet (5 studiepoeng) 5
HADM4104 – Organisering og endringsledelse (5 studiepoeng) 5
HADM4201 – Helseøkonomi og helsepolitikk (15 studiepoeng) 15
HADM4202 – Finansiering og organisering av helsetjenester (5 studiepoeng) 5
HADM4203 – Helseøkonomisk analyse (5 studiepoeng) 5
HADM4204 – Foretaksøkonomi i helsesektoren (5 studiepoeng) 5
HADM4301 – Helserett (5 studiepoeng) 5
HADM4401 – Planlegging, kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (10 studiepoeng) 10
HADM4402 – Kvalitet og pasientsikkerhet (5 studiepoeng) 5
HADM4403 – Medisinsk epidemiologi og kunnskapshåndtering (5 studiepoeng) 5
HADM4502 – Masteroppgave i helseadministrasjon (30 studiepoeng) 30
HADM4601V – Ledelse i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4602V – Samhandling og kvalitet i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4603V – Helserett og konflikthåndtering i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4604V – Finansiering og organisering i primærhelsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HADM4610V – Ledelse og innovasjon i helsetjenesten (15 studiepoeng) 15
HELSEF4100 – Teori og teoriutvikling for helsefagene (20 studiepoeng) 20
HELSEF4200 – Forskningsmetoder og forskningsetikk (20 studiepoeng) 20
HELSEF4301 – Forskningsforberedende kurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4302 – Analysekurs (5 studiepoeng) 5
HELSEF4400 – Grunnlagstenkning og kunnskapsutvikling i tverrfaglig helseforskning (15 studiepoeng) 15
HELSEF4403 – Makt og kunnskap i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
HELSEF4405 – Kjønn, kropp og medikalisering (5 studiepoeng) 5
HELSEF4406 – Funksjon og funksjonsevaluering (5 studiepoeng) 5
HELSEF4420 – Fordypning i kvalitativ metode (10 studiepoeng) 10
HELSEF4430 – Fordypning i kvantitativ metode (10 studiepoeng) 10
HELSEF4503 – Masteroppgave i tverrfaglig helseforskning (60 studiepoeng) 60
HELSEF4511 – Digitalisering, samhandling og innovasjon (5 studiepoeng) 5
HES9315 – Systematiske oversikter - finne, forstå og bruke (3 studiepoeng) 3
HES9520 – Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
HEXFAC1000 – Examen Facultatum (10 studiepoeng) 10
HLED1102 – Helsetjenesten i samfunnet - innføring i helsepolitikk (10 studiepoeng) 10
HLED1201 – Helseledelse og organisering: Lederroller og styring (10 studiepoeng) 10
HLED3000 – Bacheloroppgave i helseledelse og helseøkonomi (10 studiepoeng) 10
HLED3002 – Helserett (5 studiepoeng) 5
HLED3003 – Organisering og kontraktstyring (5 studiepoeng) 5
HLED4102 – Finansiering og organisasjonsformer i helsetjenestene (5 studiepoeng) 5
HLED4103 – Ledelse med kasuistikk (5 studiepoeng) 5
HMED1101 – Helsefaglig grunnkunnskap og nomenklatur (10 studiepoeng) 10
HMED2101 – Medisin i samfunnet (10 studiepoeng) 10
HMED4101 – Kvalitet i helsetjenestene (5 studiepoeng) 5
HMED4102 – Komparativ helsepolitikk (5 studiepoeng) 5
HSTAT1101 – Innføring i statistikk (10 studiepoeng) 10
HØKON1201 – Bedriftsøkonomi (10 studiepoeng) 10
HØKON1202 – Bedriftsøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
HØKON2001 – Helseøkonomi 1 (10 studiepoeng) 10
HØKON2201 – Helseøkonomi og markedssvikt (10 studiepoeng) 10
HØKON3001 – Helseøkonomi 2 (10 studiepoeng) 10
HØKON4102 – Kostnad-nytte analyse (5 studiepoeng) 5
MED1100 – Medisinstudiet, modul 1 (50 studiepoeng) 50
MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 (60 studiepoeng) 60
MED3001 – Praktisk epidemiologi (2 studiepoeng) 2
MED3002 – Kvalitative metoder i helseforskning (2 studiepoeng) 2
MED3003 – Epigenetisk analyse av stam- og kreftceller (2 studiepoeng) 2
MED3004 – Statistiske metoder for analyse av kliniske data (2 studiepoeng) 2
MED3005 – Litteraturstudier og systematiske oversikter (2 studiepoeng) 2
MED3050 – Medisinsk etikk (3 studiepoeng) 3
MED3051 – Migrasjonshelse (3 studiepoeng) 3
MED3052 – Global helse (3 studiepoeng) 3
MED3053 – Nevrodegenerativ sykdom - biokjemi og cellebiologi (3 studiepoeng) 3
MED3054 – Immunitet - evolusjonære og pasientnære perspektiv (3 studiepoeng) 3
MED3056 – Kreft og kommunikasjon (3 studiepoeng) 3
MED3057 – Prehospital akuttmedisin (3 studiepoeng) 3
MED3058 – Idretts- og aktivitetsmedisin (3 studiepoeng) 3
MED3059 – Kreftforskning (3 studiepoeng) 3
MED3060 – Medisinsk, kirurgisk og psykiatrisk forskning (3 studiepoeng) 3
MED3061 – Makt og kunnskap i helsetjenesten (3 studiepoeng) 3
MED3063 – Endokrinologi, diabetes og metabolisme. Metoder i klinikk og forskning (3 studiepoeng) 3
MED3064 – Nyere medisinsk historie - kjønn, rus og sosialmedisin (3 studiepoeng) 3
MED3065 – AI, innovasjon, big data og beslutningsstøtte (3 studiepoeng) 3
MED3300 – Medisinstudiet, modul 3 (55 studiepoeng) 55
MED4100 – Overgangsundervisning medisinstudiet, humanbiologi I (5 studiepoeng) 5
MED4400 – Medisinstudiet, modul 4 (27 studiepoeng) 27
MED4500R – Medisinstudiet, modul 5 (19 studiepoeng) 19
MED5090 – Prosjektoppgave (20 studiepoeng) 20
MED5095 – Kunnskapshåndtering og prosjektoppgave (20 studiepoeng) 20
MED5700 – Medisinstudiet, modul 7 (24 studiepoeng) 24
MED5710 – Overgangsundervisning i rettsmedisin (2 studiepoeng) 2
MED6001 – Valgfri fordypningspraksis (5 studiepoeng) 5
MED6800 – Medisinstudiet, modul 8 (55 studiepoeng) 55
MEDFL5010 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MEDFL5030 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MEDFL5115 – Helseforskningsrett: Etikk og personvern (1 studiepoeng) 1
MEDFL5130 – Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MEDFL5165 – Psykososiale målemetoder og psykometri: Bruk av spørreskjema i teori og praksis. (5 studiepoeng) 5
MEDFL5175 – Bruk av registerdata i helsetjenesteforskning (3 studiepoeng) 3
MEDFL5260 – Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
MEDFL5280 (10 studiepoeng) 10
MEDFL5315 – Systematiske oversikter - finne, forstå og bruke (3 studiepoeng) 3
MEDFL5520 – Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
MF9010 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-program, INTRO I (5 studiepoeng) 5
MF9030 – Introduksjonskurs for det medisinske ph.d.-programmet, INTRO II (5 studiepoeng) 5
MF9115 – Helseforskningsrett: Etikk og personvern (1 studiepoeng) 1
MF9130 – Innføring i statistikk (8 studiepoeng) 8
MF9165 – Psykososiale målemetoder og psykometri: Bruk av spørreskjema og svardata i teori og praksis. (5 studiepoeng) 5
MF9175 – Bruk av registerdata i helsetjenesteforskning (3 studiepoeng) 3
MF9230 – Kurs i klinisk, epidemiologisk og samfunnsmedisinsk forskning (5 studiepoeng) 5
SME4110 – Teorier og metoder i helseetikken (5 studiepoeng) 5
SME4210 – Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende (5 studiepoeng) 5
SME4310 – Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4013 – Sykepleievitenskapens teori- og verdigrunnlag (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4014 – Forskning og utviklingsarbeid – teori og praksis (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4021 – Forskningsprosessen (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4224 – Metodefordypning - kvalitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4225 – Metodefordypning - kvantitativ del (10 studiepoeng) 10
SYKVIT4311 – Innovativ praksisutvikling (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4312 – Normal aldring i et livsløpsperspektiv (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4313 – Helsepedagogikk, pasientlæring og mestring (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4320 – Prosjektbeskrivelse (5 studiepoeng) 5
SYKVIT4400 – Masteroppgave (60 studiepoeng) 60