Velkommen til IFP!

Nedenfor vil du finne nyttig informasjon enten du har tiltrådt en fast stilling eller du er tilknyttet vårt institutt for en kortere periode.

Adgang til og åpningstider i våre bygninger

Adgangskort: Alle fast tilsatte som mottar lønn fra UiO skal ha eget tilsattkort med navn, bilde og signatur. Kortet fungerer også som bibliotekskort og som adgangskort til bygninger og rom med elektronisk adgangskontroll. Dette gjelder Domus Media (Karl Johans gate 47), Domus Nova (St. Olavs plass 5), Domus Exilii (St. Olavsgate 23) og fakultetets undervisningslokaler.

Kortet produseres ved personlig oppmøte på UiOs kortsenter i Kristian Ottosens hus på Blindern. Etter at kort er utstedt, kan du kontakte administrasjonen ved IFP for å få tildelt adgangsrettigheter for ulike bygninger.

Hvis du allerede har et studentkort når du blir ansatt, kan dette aktiveres som adgangskort. Send kortnummeret til kontorsjefen eller en av de andre i administrasjonen.

Nøkler får du av administrasjonen.

Domus media

Utenom feriene er resepsjonen åpen fra kl. 9 til kl.17. Er resepsjonen stengt, kan du komme inn ved hjelp av ditt adgangskort. Fra klokka 20 til klokka 7 på hverdagene og i helgene må du bruke adgangskode i tillegg, samt ha nøkkel til porten. Universitetshagen blir låst hver kveld, så har du en sykkel der må du hente den ut før klokka 21.

DE - St. Olavs gate 23

I våre lokaler i St. Olavs gate trenger du nøkkelkort til en hver tid, for å komme deg inn i bygget og de ulike kontorlokalene.

Brukerkonto

Kontakt IT-ansvarlig for å få tilgang til it-brukerkonto.  Telefon 228 59722 eler 228 59644, e-post: it-dm@jus.uio.no

Lunsj

Vi spiser lunsj hver dag i våre respektive lokaler kl 1200-1230. Her samles studenter, vitenskapelig og administrativt personale til samtaler og måltid. Ta med matpakke e.l. Instituttet holder kaffe og te.

På faste ukedager arrangeres det faglunsj og flere ganger i løpet av semesteret åpne seminarer, som også er godkjent som etterutdanning for jurister. Se Arrangementer.

Publisert 4. nov. 2015 09:25 - Sist endret 5. sep. 2016 11:14