Velkommen som nyansatt ved NIFS

Du som leser dette er kanskje akkurat ansatt ved Nordisk institutt for sjørett. Kanskje har du fått en fast stilling, kanskje er du på instituttet for en kortere periode.

Adgang og åpningstider i byggene/portene

Adgangskort: Alle fast tilsatte som mottar lønn fra UiO skal ha eget tilsattkort med navn, bilde og signatur. Kortet fungerer også som bibliotekskort og som adgangskort til bygninger og rom med elektronisk adgangskontroll. Dette gjelder Domus Medica, Domus Nova og fakultetets undervisningslokaler.

Kortet produseres ved personlig oppmøte på UiOs kortsenter i Kristian Ottosens hus på Blindern. Etter at kortet er utstedt, kontakter du Instituttets administrasjon for å få tildelt adgangsrettigheter for ulike bygninger.

Hvis du allerede har et studentkort når du blir ansatt, kan dette aktiveres som adgangskort. Send kortnummeret til kontorsjefen eller en av de andre i administrasjonen. Vi har en felles e-postadresse: NIFS-ADMIN@JUS.UIO.NO.

Nøkler får du av administrasjonen.

Domus media

Utenom feriene er resepsjonen åpen fra kl. 9 til kl.17. Er resepsjonen stengt, kan du komme inn ved hjelp av ditt adgangskort. Fra klokka 20 til klokka 7 på hverdagene og i helgene må du bruke adgangskode i tillegg, samt ha nøkkel til porten. Universitetshagen blir låst hver kveld, så har du en sykkel der må du hente den ut før klokka 21.

Brukerkonto

Kontakt IT-ansvarlig for å få tilgang til it-brukerkonto. Telefon 228 59722 eler 228 59644, e-post: it-dm@jus.uio.no

Lunsj

Vi spiser lunsj hver dag i våre respektive lokaler kl 1200-1230.  Her samles studenter, vitenskapelig og administrativt personale til samtaler og måltid. Det serveres te og kaffe. Siden kontorene i Domus Media øst og vest har tilknytning til tre forskjellige lunsjrom har vi en plan for hvor vi spiser forskjellige ukedager. Se oppslag.

Fagarrangementer

På faste ukedager arrangeres det faglunsj. Flere ganger i løpet av semesteret arrangeres åpne seminarer, som også er godkjent som etterutdanning for jurister. Seminarene er en god anledning til å knytte kontakter innen forvaltning, shipping- og petroleumsbransjen.

Interne og eksterne arrangementer knyttet til Nordisk institutt for sjørett og forskergruppene i Naturressursrett og Kontraktsrett er samlet på instituttets For ansatte-sider under Arrangementer.

Publisert 4. nov. 2015 09:28 - Sist endret 13. mai 2016 14:08