English version of this page

Skattetrekk

UiO har plikt til å vurdere skatteplikt og trekke forskuddstrekk av alle utbetalinger. Skatteopplysninger hentes inn direkte fra Skatteetaten. De som ikke har skattekort blir trukket 50 % forskuddsskatt av alle skattepliktige utbetalinger.

Hvis du nylig er kommet til Norge, anbefaler vi at du leser informasjonen om skatt (engelsk) på våre støttesider for internasjonale ansatte.

Ditt ansvar som arbeidstaker

 1. Kontroller grunnlaget
  Det er din plikt å kontrollere grunnlaget for beregning av skattetrekket. Skatteetaten sender ut en skattetrekksmelding i desember der dette står. For registrerte e-brukere (skatteetaten.no) finnes dette brevet også i Altinn (altinn,no), internettportalen for å levere elektroniske skjemaer til offentlige myndigheter.
 2. Meld hvem som er hovedarbeidsgiver
  • Hvis du har et tabellkort (skatteetaten.no), må du selv holde rede på hvem som er hovedarbeidsgiveren din og melde endringer til arbeidsgiverene.
  • Hvis UiO har begynt å trekke skatt etter tabell, vil vi fortsette med det inntil du slutter eller gir melding om at vi skal bruke prosentsatsen. Den enkleste måten å se om du blir trukket forskuddsskatt etter tabell eller prosent er å se på lønnsslippen din.
  • Meldinger til UiO om skatt sendes til lonn-hjelp@admin.uio.no.
 3. Søk om skattekort hvis du er utlending med et D-nummer
  Har du et såkalt D-nummer og ikke vanlig norsk fødselsnummer, må du søke om nytt skattekort (skatteetaten.no) hvert år.
 4. Hold orden på frikortet
  Har du frikort (skatteetaten.no) og flere arbeidsgivere, må du selv fordele fribeløpet (skatteetaten.no).

Korrigering av feiltrukket forskuddstrekk

Siden 1. januar 2015 er UiO pålagt månedlig rapportering av skattetrekk til Skatteetaten og kan ikke lenger korrigere skattetrekk selv. For tilbakebetaling av feil skattetrekk må du derfor henvende deg til skattekontoret i din kommune (skatteetaten.no).

Andre forhold

 • Skattetrekk i januar
  Dersom Skatteetaten ikke har laget nytt skattekort, brukes fjorårets skattetrekk på lønn utbetalt i januar.
 • Skattetrekk i juni
  Feriepenger vil normalt bli utbetalt uten skattetrekk. Vanlig lønn vil derimot bli beskattet.
 • Skattetrekk i desember
  Mottar du månedslønn, vil du normalt bli trukket halvparten av vanlig skatt. Mottar du timelønn, vil du normalt ikke få redusert skattetrekk.
 • Ekstra skattetrekk
  Du kan be om å bli trukket et fast kronebeløp ekstra i skatt hver måned. Dette gjøres ved å sende e-post til lonn-hjelp@admin.uio.no. Oppgi ansattnummer som står på lønnsslippen din.
 • Skattetrekk for utlendinger i Norge
  Det anbefales normalt å søke om skattekort først etter ankomst til Norge. Se hvordan du skaffer deg et skattekort ved ankomst i Norge (engelsk).
 • Opphold på Svalbard
  Ved opphold på Svalbard over 30 døgn skal det trekkes skatt etter satsene for skatt på Svalbard. Verken reisedagene til- eller fra Svalbard skal telles med. 
 • Utenlandsopphold
  • Som regel beholdes vanlig skatt ved utenlandsopphold.
  • Vitenskapelig personale som har invitasjon fra en institusjon i USA vil ofte kunne få skattefritak.
  • Les mer om skatt ved utenlandsopphold.
Publisert 17. mars 2015 15:38 - Sist endret 10. sep. 2019 10:49