English version of this page

Skriv et godt prosjektsammendrag (abstract)

Hvordan forteller du leseren at nettopp ditt prosjekt er interessant, godt planlagt og viktig? Her får du en rekke tips til hvordan du skriver et godt sammendrag.

Evaluatorer leser søknader på sin bestemte, individuelle måte. Noen går rett til hoveddelen, mens andre tar for seg sammendraget og den tekniske beskrivelsen. Sammendraget må derfor være godt. Merk også at de færreste av evaluatorene har spesialkunnskap om akkurat din del av fagfeltet. Sammendraget kan derfor også brukes til å stake ut en retning for lesing av selve søknaden. Sammendraget kan i tillegg bli brukt i kommunikasjon mellom evaluatorene og ved en eventuell innvilgelse. Det skal gi leseren mentale «kroker» å henge prosjektet på, for å lettere kunne huske det.

Sammendrag til H2020-søknader

Malene for H2020-søknader (European Commission) spesifiserer:

Short summary (max. 2,000 characters, with spaces) to clearly explain:
•    the objectives of the proposal
•    how they will be achieved
•    their relevance to the work programme.

Will be used as the short description of the proposal in the evaluation process and in communications with the programme management committees and other interested parties.

•    Do not include any confidential information.
•    Use plain typed text, avoiding formulae and other special characters.

Dette betyr:
•    Sammendraget må speile prosjektbeskrivelsen
•    Prosjektets hoved- og undermål må være klart uttenkt og formulert
•    Merk at målet («objective») kun handler om hva, ikke hvordan eller hvorfor
•    Deretter beskrives hvordan («how they will be achieved»), og hvorfor («relevance»)
•    Husk at sammendraget svært lett kan gjenbrukes i kommunikasjonssammenheng, f.eks. på prosjektets nettsider
•    Merk at sammendraget bør forfattes slik at det kan offentliggjøres

Skriveteknisk tips

Et skriveteknisk triks er å starte med enten «[akronym] will [det man skal gjøre]» eller «To [hva skal oppnås], [akronym] will [det man skal gjøre]». For eksempel: «To reduce the number of road accidents in Europe, Project X will explore, map out and encode the relationship between alpha waves and driving skills».

Sjekk gjerne også med noen fra et annet fagfelt og/eller kommunikasjonsfaglige. De kan komme med gode innspill til å gjøre sammendraget enda bedre. Sammendraget skal være forståelig også for de fra andre fagfelt.

Publisert 25. jan. 2017 08:52 - Sist endret 28. sep. 2018 12:13