Tilsetting og arbeidskontrakt (bilagslønn)

Toa-prosessen beskriver stegene for å etablere time-, måneds- og oppdragskontrakt (tidligere eBilag).

Nytt om toa


Ta ut rapporter

Leder og Koordinator kontrakt kan ta ut rapporter.

For deg som har inngått kontrakt

Se hvordan du fører timer, får refundert utgifter, finner lønnslipper og skal forholde deg ved sykefravær.