Norskkurs for internasjonale forskere

Norskkurs sikrer internasjonale forskere og medfølgende partnere bedre forutsetninger til kommunisere og fungere i sitt nye hjemland. I tillegg får de en stimulerende innføring i norske forhold og en verdsatt sosial møteplass.


Tilbud

 • UiOs norskopplæringstilbud til internasjonale forskere og medfølgende partnere/ektefeller omfatter et forløp av fire kortere kurs for nybegynnere samt et kurs for viderekomne.
 • Tilbudet har et innhold og en utforming som er spesielt tilpasset behovene til denne gruppen:
  • Fokus på undervisningssituasjoner og forskerhverdagen
  • Akademisk og administrativt ordforråd
  • Mer praktisk og mindre akademisk tilnærming til språkopplæringsmetoden
  • Små grupper
  • Fleksible undervisningstimer både på dag- og kveldstid
  • Rullerende påmelding
 • For detaljert informasjon, se kurstilbudet.
 • Ordningen ble utviklet som et ledd i prosjektet Internasjonale forskning i fokus (ifif-prosjektet) og tilbys fast siden 2008. I 2010 overtok Den internasjonale sommerskole administrasjonen av tilbudet.

Oppfordring til vertsenheter

 • UiOs behovstilpasset norskopplæringskonsept utgjør et sentralt virkemiddel til å lette og akselerere integreringsprosessen for internasjonale forskere.
 • Vertsenhetene oppfordres å gjøre dette tilbudet rutinemessig kjent for sine nye internasjonale forskere.
 • Selv om kursavgiften er holdt lav, kan den bety en ømfintlig belasting for person som befinner seg i en etableringsfase i et høykostnadsland som Norge. Det anbefales derfor at vertsenheten dekker det NOK 1.000,- overskytende kursbeløpet på de første to trinnene.
 • Grunnenheter som ønsker å tilby sine internasjonale forskere et eget, skreddersydd norskkursopplegg, bes ta kontakt med Inger Egebakken ved Den internasjonale sommerskole.

Praksis ved lokale enheter

Institutt for medisinske basalfag

IMB ønsker å legge til rette for at alle som er ansatt ved IMB skal kunne delta på UiOs språkkurs i norsk. Instituttet dekker derfor kr 1800 per kurs. Dette gjelder for inntil to kurs per person i regi av Universitetet i Oslo.

Merk! Det må gis beskjed til instituttets hovedekspedisjonen før påmelding: ekspedisjon@basalmed.uio.no.

 

Publisert 15. des. 2011 11:46 - Sist endret 23. feb. 2018 09:24