Stillingsomgjøring etter HTA pkt 2.5.3

Type U
Tittel i ePhorte Stillingsomgjøring (og evt. lønnsopprykk) etter HTA pkt. 2.5.3 -dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 23 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef   
Personalkonsulent
Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

4.2 stillingsomgjøring-2.5.3.docx

Merknad til saksbehanding    

Hovedtariffavtalene (regjeringen.no)

Enheten settes som kopimottager.

Kontroll i SAPUiO Infotype 0008

 

Publisert 24. juni 2014 10:07 - Sist endret 2. mars 2020 19:18