Lønnsopprykk etter HTA pkt. 2.5.5

Type U
Tittel i ePhorte Lønnsopprykk etter HTA pkt. 2.5.5 - dd.mm.åååå
Avsender Personalkonsulent
Mottaker Ansatt
PV + hjemmel Ofl. § 23 (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef   
Personalkonsulent

Standardtekst/annet

ePhortefunksjon: Brevmal + sett inn fil

4.3 lønnsopprykk_etter_HTA.2.5.5.docx

Merknad til saksbehandling

Hovedtariffavtalene (regjeringen.no)

Enheten settes som kopimottager.

Kontroll i SAPUiO Infotype 0008

 

Publisert 20. apr. 2011 10:16 - Sist endret 2. mars 2020 19:18