Regel om 5 %-stillingsprosentintervaller

Stillingsprosenten for deltidsansatte må velges i henhold til 5 %-intervaller, dvs. 5 %, 10 %, 15 % etc. Evt. mertid registreres i HR-portalen og utbetales som ordinær timelønn.

  • Stillingsprosenten danner grunnlaget for den ansattes arbeidsplan i HR-portalen.
    5 %-intervallregelen begrenser antall arbeidsplaner til et fornuftig omfang.
    Lønnsbestillinger på grunnlag av arbeidsavtaler som avviker fra 5 %-intervallregelen avvises av Seksjon for lønn, se pkt. 10 på sjekklisten ved bestilling av månedslønn.
  • Deltidsansatte som etter særskilt avtale med UiO jobber utover sin faste deltid, kan få utbetalt ordinær timelønn som mertid, inntil full dag/full uke for tilsvarende heltidsstilling.
  • Slik mertid til utbetaling registreres i HR-portalen som Ekstratid til utbetalt deltid, se veiledning.
  • Arbeid utover full dag/full uke vil være overtid.
  • Merk: Dersom det er snakk om jevnlig merarbeid av et visst omfang og med en viss hyppighet, kan dette indikere at den deltidsansatte i realiteten har en høyere stillingsprosent enn det som fremgår av arbeidskontrakten. Dette bør forebygges ved at man i utgangspunktet velger en høyere stillingsprosent i 5 %-intervallrekken.
  • Nye arbeidsplaner utenom intervallene opprettes ikke. Dersom det finnes aktive arbeidsplaner fra før, kan disse benyttes, og arbeidsavtale inngås.
Publisert 5. juni 2013 14:26 - Sist endret 18. nov. 2020 22:12