Anmodning om midlertidig ansettelse uten kunngjøring

Type N/X
Tittel i ePhorte Anmodning om midlertidig ansettelse uten kunngjøring
Avsender Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13 (lovdata.no)
Kontorsjef
Personalkonsulent
  • Sjekker om vedkommende har personalmappe, oppretter ved behov
  • Kvalitetssikrer og laster opp fil i ePhorte
  • Sender til kontorsjef for enkel godkjenning før igangsetting av videre ansettelsesprosess
Standardtekst/annet

Skjema (pdf)

Kalkulator for deltidsarbeidsplaner (excel)

Merknad til saksbehanding Se brukerveiledning for utfylling av informasjon til HR-portalen i skjemaene.
Kontroll i SAPUiO N/A

Vedlegg

Type Tittel i ePhorte Merknad til saksbehandling
V CV

CV skal i tillegg til arbeidserfaring inneholde fullt navn, riktig adresse, fødselsdato og høyeste fullført utdannelse.

Hvordan lage vedlegg i ePhorte

V Vitnemål og attester  

 

Publisert 9. juli 2012 10:54 - Sist endret 4. juni 2020 13:41