Attest A1 - Utstedt fra Norge

Type I
Tittel i ePhorte Kopi av vedtak om medlemskap i folketrygden - Attest A1 - [dd.mm.åååå - dd.mm.åååå]
Avsender NAV
Mottaker Personalkonsulent
PV + hjemmel Ofl. § 13 jf. fvl. § 13  (lovdata.no)
Tilgangsgruppe LØNN
Kontorsjef  
Personalkonsulent
Standardtekst/annet  
Merknad til saksbehandling  
Kontroll i SAPUiO  

 

Publisert 9. juni 2016 15:33 - Sist endret 2. mars 2020 19:18